(1 Тимотей 6:17-19): На онези, които имат богатството, заръчвай да не бъдат високомерни, а да се надяват на Бога, който ни дава всичко изобилно; да правят добро и да бъдат щедри…

Filed under: Глас Свише |

205-09-02

Взаимоотношенията са важни – без тях животът няма смисъл. Може да имаме всичко, но ако нямаме топли и смислени взаимоотношения, винаги нещо ще липсва. И най-добрите придобивки никога не могат да заменят доброто семейство и приятелите. В това са истинските скъпоценности на живота. Според живота лесно е да сме заети с това, което смятаме, че Бог иска от нас, като Му даваме много и добри дела. Но в същото време може да Го лишаваме от онова, което Той иска най-много –нас. Има само две неща, които аз и ти можем да му дадем – нашата любов и нашият живот (Римляни 12:1, 2). Твоят живот е дар от Бога. Това, което правиш с живота си, е твоят дар за Него. Бог иска да имаме взаимоотношение с Него – близост, която да носи удовлетворение и цел в живота. Когато прочетем целия стих в Лука 12:21, виждаме, че говори точно за това: „Глупец е онзи, който трупа земни богатства, а не богатее спрямо Бога“ (по стиха). Не се заблуждавайте – Исус не говори срещу богатството. Той ни предупреждава да се пазим от глупавата мисъл, че богатството може да ни задоволи, дори да нямаме дълбоко и смислено взаимоотношение с Него. Това предупреждение е срещу всичко, което приемаме като заместител на онова взаимоотношение, без което всъщност не можем. „На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не бъдат високомерни, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно, за да се наслаждаваме; да правят добро, да богатеят на добри дела, да бъдат щедри, да дават на драго сърце, като събират за себе си добра основа за в бъдеще, за да сграбчат истинския живот“ (1 Тимотей 6:17-19). Смисълът на живота е във взаимоотношенията. Духовният живот не е в религията. Той също се крие във взаимоотношенията – правилно взаимоотношение с Бога и с другите. Жертвата на Исус бе дадена, за да се помирим с Бога (2 Коринтяни 5:18, 19). Правилните взаимоотношения са отправна точка към богати взаимоотношения – за цял живот и за вечността. Как би изглеждало едно такова взаимоотношение с Бога за теб и мен? Какво се изисква от нас, за да го имаме? Искам да ви провокирам с това, че такова взаимоотношение за нас ще бъде сърдечно, автентично, практично, изпълнено с любов, променящо и постоянно развиващо се. Трябва да познаваш Бог по начин, който променя теб и всичко, което правиш.

 

Spread the love