Всеки път е прав в очите на човек, но Господ претегля сърцата, когато Божите благословения започнат да идват в живота ти, ще успяваш във всичко, което правиш…

Filed under: Глас Свише |

 

211-09-02

В живота има нужда от установен стандарт, който не се променя или „нагажда“ според желанията на хората. Затова в спорта има правила, на пътят има правилник за движение, а различни установени порядки управляват всяка една общност. Представете си какво би станало, ако премахнем всички тези правила. Библията ни предлага точно това – една точна система и постоянен стандарт, за да знаем кои сме, каква е целта ни и как се справяме по пътя. Когато няма единен и утвърден стандарт, всеки сам определя своя, а това води до качествени различия и объркване. След времето, в което Исус Навин беше водач на Израел, настанаха хаотични времена, в които „всеки правеше каквото му се виждаше за добро“ (Съдии 17:6). Това не е добре. Бог ни обича прекалено много, за да позволи важните и вечни неща да зависят от непредсказуемите настроения и желания на хората. „Всеки път на човека е прав в очите му, но Господ претегля сърцата“ (Притчи 21:2). Контекстът на днешния стих ни води към мъдрото решение да погледнем в огледалото на Божието слово, за да видим ясно дали делата и отношенията ни са съгласно Божествения стандарт – този „съвършен закон на свободата“. Животът, а и нашата човешка природа често ще ни изкушават да се считаме за изключение, да оправдаваме действията си с желанията или настроенията си, но Божият начин винаги е единственият правилен път. Колкото до Бог – пътят му е съвършен“ (Псалм 18:30). Успешният живот изисква установен стандарт, който не варира и не се приспособява. Когато правиш компромис със стандарта, губиш важна част от това, за което Бог те е създал. Ето какво е обещал Бог: „А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ“ (2 Коринтяни 3:18). Можеш да бъдеш променен. Можеш да отговаряш на стандарта, без да е необходимо да го сваляш или променяш. Няма да се промениш обаче, докато не приемеш Божествените стандарти и не ги следваш усърдно, съветва животът. Той не ги настройва според твоите желания. Исус каза: „Ако пребъдвате в Мене и Словото Ми във вас“ (Йоан 15:7). Тогава Божите благословения се изсипват в живота ти и „ще успяваш в това, което правиш“ (Яков 1:25). Яков ни пише, че трябва целенасочено да се вгледаме в съвършения закон и да живеем според него. Иска се посвещение, а не небрежност. Трябва да си постоянен, а не спорадичен. Трябва да обитаваш в истината и да не се отклоняваш от мъдростта.

 

Снимката: Бог ни обича прекалено много, за да позволи важните и вечни неща да зависят от непредсказуемите настроения и желания на хората

Spread the love