ОбС даде зелена светлина на идеята на кмета Джамбазов за обновяване на поликлиниката в Долна баня, новият медицински център ще има модерни кабинети и зала за физиотерапия

Filed under: Долна баня |

 

223-08-02 само Вл. Джамбазов

Съветниците в Долна баня дадоха съгласието си да бъде извършен ремонт и преустройство на досегашната поликлиника в рилския град. Община Долна баня подготви специално направените диплянки със снимка на бъдещия медицински център и с подробно описание на неговите звена. Досегашният кмет и кандидат на ГЕРБ Владимир Джамбазов заяви, че реновираната болница със спешно звено са само част от обещаните придобивки за хората от Долна баня. След реконструкцията, обновяването и оборудването в медицинския център ще има три лекарски кабинета, предоставени на общопрактикуващите досега лекари. Те ще имат и собствени манипулационни, оборудвани от самите лекари. Кабинетът по вътрешни болести ще бъде използван от лекари с различни специалности – кардиолог, ендокринолог, ревматолог и пулмолог.

223-08-02 (110)
Кабинетът с централна манипулационна ще разполага и с шестканален ЕКГ апарат с анализ, а стерилизационната ще бъде оборудвана с парно-вакуумен стерилизатор и сух стерилизатор.
В бъдещия медицински център ще има още хирургичен кабинет с манипулационна, кабинет детски болести, кабинет уши, нос, гърло и очни заболявания, акушеро-гинекологичен кабинет, кабинет физиотерапия и неврология.
Предвидено е изграждането на зала за физиотерапия. Залата ще разполага с резервен апарат за лимфен дренаж на горен и долен крайник, който ще може да се прилага на пациенти по домовете или в други лечебни заведения.
В медицинския център на Долна баня ще се оказва извънболнична помощ на пациенти, чиито диагностични и лечебни проблеми могат да бъдат решени в лечебно заведение за извънболнична помощ.
Снимките

1 Владимир Джамбазов

2 Поликлиниката сега и Медицинският център в бъдеще

Spread the love