„Меридиан” ЕООД ще чисти снега в община Дупница

Filed under: Дупница |

 

snegorinJETBROOM highway

„Меридиан” ЕООД е фирмата, която ще се заеме със снегопочистването и поддържането на уличната мрежа през зимния сезон в община Дупница. Дупнишката фирма е единствената, която участва в процедурата по избор, и на открито заседание бяха обявени и предложените цени за тези дейности.

За първа обособена позиция – градска улична мрежа (78,2 км), цената за снегопочистване за 1 км в двете платна с техника е 17.11 лв. без ДДС, цена за опесъчаване на 1 км – 38.14 лв. и за втора позиция – извънградска улична мрежа – 85 км, снегопочистване – 14.67 лв. и опесъчаване – 32,22 лв.; за трета позиция – републикански улици в чертите на общината – снегопочистване – 17.11 лв./км, опесъчаване – 38,14 лв., закупуване на пясък – 1 куб.м. – 26.33 лв.

Времето за реакция е 5 минути от подаването на сигнал от страна на община Дупница. Общо 11 броя машини – снегорини – 2 вида с различни гребла, челен товарач, самосвал ще участват в снегопочистването на общината.

Spread the love