Управителят на „Валявица ВВМ“ Валентин Мандев спечели дървесина на търг за 296 217 лв. в Сапарева баня, отстраненият Михаил Стоименов: Общината нарушава закона, облагодетелства местни фирми

Filed under: Самоков,Сапарева баня |

Недоволни участници: Искат ни сертификат, който влиза в сила през 2016 г., висяхме 4 часа, местиха ни от зала в зала

Зам.-кметът Радка Георгиева: Щом сте тук, значи сте съгласни с условията 

224-01-10 -Валентин Мандев Сапарева баня

Управителят на „Валявица ВВМ“ ЕООД Валентин Мандев спечели търг за продажба на дървесина за 296 217,03лв. в ОП “Общинско лесничейство“ – Сапарева баня. Търгът бе разтърсен от недоволството на участници, които обвиниха община Сапарева баня в нарушение на закона. Управителят на „Био къмпани“ ЕООД Михаил Стоименов бе отстранен от участие, той гневно заяви: „Община Сапарева баня нарушава Закона за горите. Изисква документ, не влязъл в сила. Несправедливо проведен търг. Облагодетелстват се фирми от община Сапарева баня“.

224-01-10 Михаил Стоименов

Търгът бе с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен – смърч, с начална тръжна цена 296 217,03 лв. Участие взеха три фирми: „Валявица ВВМ“ ЕООД с управител Валентин Мандев от Сапарева баня, „Кедър лес” ЕООД – Георги Мутафчийски от Самоков, „Био къмпани” ЕООД от с. Кръстава с управител Михаил Стоименов. Комисията с председател Радка Георгиева – зам.-кмет, Калоян Бояджиев – управител на Общинското лесничейство, Костадин Николов – юрисконсулт, Даниела Митина – технически  сътрудник, Виолета Палева – гл. счетоводител на Общинското лесничейство, разгледаха документите на тримата участници.

Част от участниците бяха възмутени от провеждането на процедурата, която започна с променен по-късен час – 13 ч., при обявен час 10 ч., и промяна на мястото на провеждане в друга зала, а не в определената. Участниците се оплакаха, че не са уведомени писмено. Те трябваше да представят гаранция за участие в размер на 14 810,85 лв., със стъпка за наддаване 14 810,85 лв.

Още един скандал беляза провеждането на търга – имало е изискване за представяне на документ – сертификат за съответствие с международен стандарт – сертификация ISO 9001:2008 система за управление на качеството, съгласно чл.115, ал.1, т.2 от Закона за горите, който не е влязъл в сила. По Закона за горите трябва да влезе в сила от 01.01.2016 г. Това бе причината да бъде отстранена фирма „Био къмпани“ ЕООД с управител Михаил Стоименов, който е представил декларация, че фирмата е в процес на издаване на сертификат ISO 9001:2008 от сертифицираща фирма, но бе отстранен заради непредставяне на издаден сертификат и непредставена гаранция за участие в оригинал. Участникът възрази, че Общинско лесничейство – Сапарева баня иска документ, който ще се изисква от 2016 г., не е задължителен и в други общини така не се процедира. Председателят Радка Георгиева обаче уточни, че участниците са в залата, защото са се съгласили с изискванията на възложителя. Според предмета на поръчката срокът за изпълнение е до края на годината, но поради трудния достъп до обекта вероятността да бъде изпълнен в следващата календарна година е голяма. Възложителят изисква документа и поради това, че ОП “Общинско лесничейство“ е сертифицирано с ISO 9001:2008 и изисква и от участниците този сертификат. Юристът заяви, че ОП “Общинско лесничейство“ има право да определя условия. Участникът уточни, че те трябва да са съобразени със Закона за горите. Управителят на „Био къмпани“ ЕООД Михаил Стоименов уточни, че търгът не е направен съгласно Закона за горите, тъй като за процедурата явен търг би трябвало да се изиска персонал на трудов договор, техника и други справки.

Търгът бе спечелен от „Валявица ВВМ” ЕООД за 296 217,03 лв. – начална тръжна цена без ДДС, „Кедър лес“ ЕООД се отказа, а „Био къмпани“ ЕООД – с. Кръстава не бе регистрирано и допуснато до участие в явно наддаване. При сключване на договора участникът, спечелил търга, ще заплати 10% от предложената цена. Михаил Стоименов се закани, че ще обжалва процедурата, защото според него търгът не е проведен справедливо.

 

Снимките

1 Валентин Мандев от Сапарева баня спечели търга, в дъното е председателят на комисията Радка Георгиева

2 Михаил Стоименов се закани да обжалва

Spread the love