Присъствието на Исус е пропито със сила, не е необходима специална техника или духовна гимнастика, за да бъдеш изцерен

Filed under: Глас Свише |

Исус минава покрай теб днес. Докосни Го. Бог да ви благослови

251-09-02

Една жена страдаше от така нареченото „кръвотечение“. (Лука 8:43:44). Исус нищо не направи за това. Тя се доближи до Него, само с пръст докосна края на мантията Му и моментално се почувства възстановена. Тя бе открила тайната. Присъствието на Исус е пропито със сила и изцерение. Не е необходима специална техника или някаква духовна гимнастика, за да бъдеш изцерен. Това може да бъде видяно в Марк 6:56& „И гдето и да влизаше, в села или в градове, или в колиби, туряха болните по пазарите, и молеха Му се да се допрат те поне до полите на дрехите Му; и колкото души се допираха, се изцеляваха”. Никой от тези хора не беше духовен атлет. Те просто се приближиха до Него. Има изцерение в Неговото присъствие. Исус минава покрай теб днес. Докосни Го. Бог да ви благослови.

Spread the love