Скача такса смет в община Перник, кметът д-р Церовска: Увеличението е до 10 лв., заложени са 2 640 000 лв. за събиране на боклук

Filed under: Перник |

 

260-07-02-ОБСЪЖДАНЕ БОКЛУКПерничани ще плащат по-висока такса смет, обявиха кметът Вяра Церовска, заместниците й Владислав Караилиев, Денислав Захариев и Севделина Ковачева. Задено с директорката на дирекция «Местни приходи и такси» Ивета Боянова те се изправиха лице в лице с представители на гражданството, на сметосъбиращи фирми, съветници на обсъждането на план-сметка за сметосъбиране за 2016 г. Днес минипарламентаристите трябва да гласуват увеличение от 1,8 промила на 2,2 за гражданите и от 6,5 на 7 промила за фирмите. Според градоначалника увеличението за година на налога за гражданите няма да е голямо – до 10 лв. Д-р Церовска поясни, че в план-сметката за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депа са заложени 2 640 000 лева, за проучване, проектиране, изграждане, поддържане на депа за битови отпадъци – 2 172 372 лева, за зимно и лятно почистване и поддържане – 4 108 436 лева, или общо идната година за чистотата в общината ще бъдат похарчени 8 920 808 лв. На срещата бяха поставени въпроси за реда и контрола по почистването на града и събирането на отпадъците. Кметът Церовска уточни, че нуждата от съдове за събиране на отпадъците трябва да се заявява в общината от районите, в които те са необходими. За пореден път се постави и въпросът за липсата на достатъчно контейнери. Екологът на фирма «Стомана Индъстри» Иван Димитров заяви, че до момента договорената честота на извозване не се спазва. Ако има подобни проблеми, гражданите могат да алармират за тях, както и да поставят своите въпроси във връзка с хигиената или на сайта на общината, или на посочения пак там телефон, поясни Церовска. Кметската управа има намерение за всеки район да има отговорник, който да носи и съответната отговорност. В следващия период предстои да се изгради и ново депо за едрогабаритни отпадъци, допълни зам.-кметът Владислав Караилиев.

Междувременно юристът Анжела Асенова обвини кметската администрация, че е образувала неправомерно таксата за битови отпадъци за физическите лица – на базата на данъчната оценка на жилището, докато в Закона за местните данъци и такси е записано, че въпросният налог се определя в левове според количеството отпадъци.

В заключение градоначалникът Вяра Церовска бе категорична: „Това, което целим с новата план-сметка, е стойностите, които се фактурират, в по-голяма степен да отговарят на заложената план-сметка. Не е нормално те да надхвърлят предвиденото и това да се повтаря всяка година. Това е една от причините за генериране на толкова голяма задлъжнялост на община Перник”, каза тя.

 

Снимка: Обществено обсъждане на такса смет в Перник

Spread the love