Няма да знаеш какво те очаква и няма да откриеш Божието приключение за твоя живот, докато не започнеш да слушаш гласа на Бог в сърцето си

Filed under: Глас Свише |

Безопасният живот, но не вълнуващ. Животът с Бога е всичко друго, но не и рутина

261-09-02

Животът на Авраам беше едно приключение, изпълнено с вяра и покорство. Бог го взе от неговата зона на удобство и го въвлече в едно приключение, в което Авраам преживя чудотворното Божие снабдяване. Ако той беше останал задоволен от това, което имаше, никога нямаше да разбере какъв е Божият план за живота му. Бог имаше едно пътуване за него – място, семейство, призив и награда, които го очакваха. Всичко това започна в момента, когато Авраам послуша Божия глас в сърцето си (Битие 12:1-9, Евреи 11:8-12). Приключението винаги започва по този начин.

Лука ни описва една интересна история – посещението на Исус в малко селце, наречено Витания, в близост до Ерусалим. Контрастът на решенията в живота ни е илюстриран чрез различния отклик на Марта и Мария към визитата на Исус в техния дом. Лука описва историята така: „И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото Му. А Марта, като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не Те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне. Но Господ в отговор й рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща; но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея“ (Лука 10:38-42). И двете обичаха Исус, но едната слушаше думите Му, докато другата работеше, за да посрещне нуждите на Исус. И двете бяха нужни, но едното е много по-важно от другото. Хората рядко са Марта или Мария, по-често са непредвидима комбинация от двете. Коя от двете сестри описва взаимоотношението ти с Бога сега?

Случвало ли ти се е някой да ти говори, а мислите ти да са другаде, вниманието ти да е насочено в друга посока? „Регистрираш“ гласа, но не чуваш какво ти се казва. Долавяш звука от говора, но не разбираш казаното. Общуването изисква слушане, а за да има слушане, трябва да чуваш. Чуването се случва в контекста на взаимоотношението. Проблемът рядко е в способността да чуваш. Бог ти е дал способността да чуваш и да разбираш. Просто трябва да дадеш цялото си внимание на Бога и да имаш готовност да следваш Неговото водителство. Искаш ли живот на приключения и нови открития? Мисля, че във всяко сърце Бог е вложил любов към приключенията – да живееш в пълнота, да опиташ непознатото. Няма награда без риск – премерен риск, а не безумен. Това е азбучна истина. Животът често става лесно предсказуем, когато рутинното ежедневие се превърне в коловоз на живота. Това е безопасен живот, но не особено вълнуващ. Животът с Бога е всичко друго, но не и рутина. За да познаваш гласа Му, трябва да Го чуваш. За да чуваш гласа Му, трябва да си близо до Него. Пред теб стои велико приключение и различни вълнения те дебнат зад всеки ъгъл. Няма да знаеш какво те очаква, нито ще откриеш Божието приключение за твоя живот, докато не започнеш да слушаш Божия глас в сърцето си.

Библията е изпълнена с удивителни истории за мъже и жени, млади и стари, които следват Бога и преживяват удивително общение с Него. Ти си някой, който отива някъде, за да постигне нещо, което е важно за Бога. Не се задоволявай с нищо, което е по-малко от това.

 

Снимката

Животът често става лесно предсказуем, когато рутинното ежедневие се превърне в коловоз на живота

Spread the love