Закриват съда в Самоков, прехвърлят делата в Ихтиман?! Председателят Янко Чавеев: Решението за редуциране на съдилищата е недомислено, ще пътуваме за всеки документ

Filed under: Актуално от днес,Ихтиман,Самоков |

 

Кметът Владимир Георгиев и шефът на Софийския окръжен съд Филип Владимиров дадоха рамо на местните магистрати

 

273-04-01 Филип Владимиров

Пред закриване ли е съдът в Смоков, тормозят се магистрати. Кметът Владимир Георгиев проведе среща с председателя на Районния съд Янко Чавеев и с Филип Владимиров – шеф на Софийския окръжен съд, по повод създаването на “съдебна карта”, която предвижда намаляване броя на съдилищата в България. Към днешна дата те са 184. Предвижда се в Софийска област да останат три и съдът в Самоков да бъде закрит, а обслужването да става в Ихтиман. Това ще затрудни и гражданите, и работещите в системата, категорични са магистратите в Самоков.

273-04-01 Владимир-Георгиев-кмет-на-Община-Самоков

И двамата магистрати – Чавеев и Владимиров, както и кметът на Самоков, защитават позицията, че подобно решение е крайно необмислено и ще доведе до сериозно затруднение както за самите граждани, така и за адвокатите, ще се забавят делата, ще се налага за всяко вписване, за всеки документ да се пътува. В тази връзка е изготвена подробна справка за работата на самоковския съд – натовареност, разпределение на населението на съдебния район, географско разстояние, достъпност, социално-икономическо развитие в района, достъп до интернет и други важни фактори. Колко дела годишно се гледат, каква част от тях са граждански, наказателни. Подобна реформа за Самоков, вместо да повиши качеството и достъпа до правосъдие на гражданите във всички негови аспекти, ще има точно обратния ефект според работещите в системата. Предстоят дискусии по темата.

 

Снимките

1 Филип Владимиров

2 Владимир Георгиев

 

 

Spread the love

Коментар за: Закриват съда в Самоков, прехвърлят делата в Ихтиман?! Председателят Янко Чавеев: Решението за редуциране на съдилищата е недомислено, ще пътуваме за всеки документ

  1. Тамън да оправят пътя до Ихтиман ….

    Ivan ot Dospei
    2015/декември/17 at 20:42 PM