След сесия на ОбС:Яне Янев: Кметът Котев и съветниците приемат всички бизнес точки на Малчев, син и сие в дневн ред сисийте в Сандански

Filed under: Сандански |

 

03-09-02 ЯневНие няма да допуснем безропотно налагане волята на кмета с цел прокарване интересите на няколко местни олигарси, обяви лидерът на РЗС Яне Янев, който е общински съветник в Сандански и отново напусна напусна с гръм и трясък общинската сесия днес.
”Кметът Котев временно е разрешил на Табак Маркет ООД да работи с 2-3 обекта

Lafka e заплашила със съд Община Сандански, след като кметът Котев е прекратил договорите с Табак Маркет ООД.

Искът би бил 133 000 лева, юристи са преценили, че мотивите му имат основания за доказуемост. Това стана ясно на сесия на общинските съветници в Сандански.

Кметът Котев временно е разрешил на дружеството да работи с 2-3 обекта.

Срещу това Табак Маркет ООД ще построи 3 спирки и една спортна площадка.

„Те монтираха два обекта в деня, в който встъпих в длъжност. При тези условия съм склонен да работят на територията на Община Сандански“, каза Котев в отговор на въпрос на съветник Николай Шаламандов.
Лидерът на РЗС Яне Янев и групата общински съветници отново взривиха поредния скандал на сесията на общинския съвет. Те за пореден път напуснаха заседанието на местния парламент и разпространиха гневна декларация.
Както е видно от началото на управлението на новия кмет Кирил Котев, РЗС непрекъснато го притиска с питания и провокативни действия. Това се очакваше, познавайки нрава на лидера на партията. Кметът Котев не успя да „укроти“ Яне Янев и да се възползва от неговия политически опит и влияние, и в момента групата съветници на РЗС се превръщат в радетели на справедливостта в курортния град. 239-05-02-Кирил КотевЕто декларацията им днес:
ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми колеги общински съветници,

Изминаха два месеца след вота на нашите съграждани. Вот, чрез който те отхвърлиха стария 12 годишен модел на схеми, упадък и застой във всички секторни политики на местното самоуправление.
Пожелаха смяна на модела, цялостна ревизия и търсене на отговорност на тези, които доведоха община Сандански до това тежко финансово състояние.
Какво се получи на практика след встъпването на новия кмет и общински съвет?
Нищо ново, нищо по-различно от това, което правеше Тотев и антуража му. Дори тенденцията е към влошаване. Защото общината вече е в дългова спирала. Общинските фирми се управляват по стария порочен начин, общинската администрация дава на кмета приоритетите вместо той да им възлага задачите. Подписват се договори, реализират се обществени поръчки тайно от обществото и медиите, поемат се ангажименти за нови кадрови позиции, които нямат нищо общо с професионалните възможности на кандидатите.
Като цяло продължава тенденцията да се случва точно обратното на това, което искат нашите съграждани. Дневния ред на днешното заседание на общинския съвет е ярък пример, който потвърждава това наше заключение.
Между Коледа и Нова година се отхвърля предложението на РЗС за създаване на анкетна комисия за цялостна ревизия на общината и общинските фирми, но за сметка на това се приемат всички бизнес точки на Малчев, син и сие в дневния ред на общинския съвет. Това ли са приоритетите на града ни, интересите на няколко фамилии, които 12 години бяха и сега продължават да концесионират безвъзмездно общината.
Групата на РЗС в местния парламент категорично възразява срещу старите корупционни схеми и работата на парче за удовлетворяване интересите на няколко групировки.
Призоваваме общинските съветници да се опомнят сега, защото утре ще бъде късно. Важно е да разберете колеги, че ние няма да допуснем общинският съвет да бъде това което беше по времето на Тотев – безропотно средство за налагане волята на кмета с цел прокарване интересите на няколко души местни олигарси.
Групата на РЗС заявява ясно и открито пред общинския съвет и гражданите на Сандански:
Ще се включим в работата на постоянните комисии на общинския съвет само когато бъде променен правилника за дейността на общинския съвет и броят им се редуцира така, че да отговаря по структура и състав на доказали своята ефективност комисии в общинските съвети на градове с големината на Сандански.
Считаме, че е необходимо да се създаде комисия за изработване на изцяло нов правилник за дейността на общинския съвет, а не да се правят кърпежи в сега действащия, който в редица текстове противоречи на конституцията и ЗМСМА.
Призоваваме Ви да прекратите днешното заседание на общинския съвет, тъй като няма право да взима решения позовавайки се на нелегитимни заседания на незаконосъобразно формирани постоянни комисии.
Настояваме час по-скоро да се състои ново истинско публично обсъждане на бюджет 2016, на което нашите експерти имат готовност да дадат конкретни препоръки на кмета и общинската администрация как да се избегне заложения капан свързан с бюджет 2015 и липсата на отчет за бюджет 2014.
РЗС като първа политическа сила апелира кмета и основните политически сили в общинския съвет да се проведе консултативна среща с цел набелязване на основните приоритети в работата на общинския съвет през новата 2016 година и за да се избегне задаващата се легитимационна криза свързана с незаконното свикване, конституиране и избор на председател на общинския съвет, за което предстои да се произнесе Върховния административен съд на Република България в началото на новата година.
Очакваме час по-скоро да включите в дневния ред на общинския съвет искането на РЗС за създаването на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства свързани с управлението и контрола на общинските дружества, изпълнението на договори и проекти, обществени поръчки, търгове, концесии и други облигационни правоотношения пораждащи права и задължения за общината, включително и приватизационни договори, кредити, сделки с апортни вноски, прехвърляния и др., довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за община Сандански, защото ако не го направите ние ще предизвикаме референдум по този въпрос и със силата на вота на нашите съграждани ще ви задължим да го сторите.
Настояваме още в началото на новата година кмета да предложи цялостна стратегия за управление и развитие на община Сандански с конкретни приоритети, срокове за изпълнението им и начин за финансиране.

В заключение декларираме, че групата общински съветници от РЗС няма да допусне подмяната на вота на нашите съграждани и ако Вие продължавате да не се съобразявате с това, че ние сме първа политическа сила в общинския съвет ще предприемем протестни действия в защита интересите и правата на нашите съграждани.

А сега напускаме заседанието. Незаконосъобразно избраните постоянни комисии са взели незаконосъобразни становища. Такива са становищата по предложенията от точка 2-ра до 4-та точка и от 15-та до 38-а точка от дневния ред. Тези становища са в грубо нарушение на материалния закон, АПК, ЗМСМА и редица други нормативни актове. Ако вие за пореден път погазите законите на Република България, ние ще атакуваме взетите решения пред съда.

Spread the love