Думите имат невероятна сила да лекуват или да рушат! Бог гледа на острия език като „неудържимо зло, пълен със смъртоносна отрова

Filed under: Глас Свише |

Твоите думи притежават Божествен потенциал да поучават, нека твоето говорене винаги да бъде с глас, показващ любов

Това, което преживява сърцето ти, ще бъде отразено в думите ти

37-09-03

Думите са важни, тъй като имат неизмерима сила и потенциал, далеч отвъд това, което можем да си представим. Чрез думите Бог създаде света и всичко, което съществува. Битие представя този процес простичко: „И каза Бог: „Да бъде“… и беше…“ (Битие 1, Йоан 1:1-3, 14). Оценявайте присъщата сила на думите, казва пастор Алън Рандолф. Ненужният излишък на думи обезценява стойността на личността. Соломон, един мъдър мъж, каза: Безумният говори много… В многото говорене грехът е неизбежен; Но който въздържа устните си, е разумен“ (Еклесиаст 10:14, Притчи 10:19). Има хора, за които би било добре да разберат този принцип, когато стане дума за тяхното говорене. Обикновено хората говорят твърде много. Правейки това, техните думи се обезценяват. Не прибързвай с устата си… Затова нека бъдат думите ти малко“ (Еклесиаст 5:2). Бог гледа на острия невъздържан език като „неудържимо зло, пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Бога и Отца, и с него кълнем хората, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат и благословение, и проклятие“ (Яков 3:8-12). Думите имат невероятна сила. Твоите думи могат да съградят, те могат и да разрушат. Думите могат да помогнат, могат и да наранят. Думите могат да лекуват, могат и да навредят. Научи се да говориш с езика на благословението. Постави, Господи, стража на устата ми, пази вратата на устните ми“ (Псалм 141:3). Използвай думите добре и говори мъдро. Знай кога да говориш, научи кога да замълчиш. За да те считат за мъдър, дисциплинирай думите си: Никаква гнила дума да не излиза от устните ви, а само онова, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат“ (Ефесяни 4:29). Твоите думи притежават Божествен потенциал да поучават. Всеки има нужда да получава думи, които изразяват благодат. Нека твоето говорене винаги да бъде с глас, показващ любов. Псалмистът се моли: Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми бъдат угодни пред Теб, Господи“ (Псалм 19:14). Колкото повече размишляваш над Божието слово и позволяваш на Неговата истина да живее в твоето сърце, толкова повече твоите мисли и думи ще бъдат като Неговите (1 Солунци 2:13). Ти научаваш думите от мислите, които ти носят удоволствие, и от гласовете, които слушаш често, и които най-високо цениш. Това, което преживява сърцето ти, ще бъде отразено в думите ти. Словото Божие в моето сърце. Всичко това започва тук: Нека Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Господа с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в Името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец“ (Колосяни 3:16, 17).

 

Spread the love