Удължават работното време на данъчните каси в община Дупница

Filed under: Бизнес,Дупница |

 

бизнесКасите на отдел „Местни данъци и такси” в община Дупница ще работят с удължено работно време от понеделник – 29 февруари, съобщиха от общинската администрация. Гражданите ще могат да плащат от 08,00 часа до 18,30 часа всеки работен ден без почивка. За да се избегнат струпвания, ще бъде отворена и трета каса за плащане през указания период. От началото на тази седмица пък стартира отпечатването и разпращането на данъчни съобщения с размера на дължимите данъци и такси – както за текущата година, така и за предходните. С цел прозрачност към клиентите,  ползващи сайта на отдел “Местни данъци и такси”, на  всяко данъчно задължено лице в съобщението е генериран ПИН код, посредством който ще има достъп до личната си информация в реално време през интернет на адрес www. mdt.dupnitsa.bg, по дефиниран от община Дупница начин, със съответните защити на личните данни. Той ще може да извърши преглед на информация за: партиди, облози, лихви, плащания, заявени и ползвани услуги, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.

За целта клиентът въвежда генерирания и указан в съобщението ПИН код + ЕГН (за физически лица) или ЕИК (за юридически лица). Софтуерът проверява в системата дали съществува „връзка” между ПИН кода и ЕГН/ЕИК. Ако има такава, софтуерът допуска клиентът да разглежда данните за въведеното ЕГН/ЕИК.

 

Spread the love