КОСТАДИН КАСАПОВ Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС СИМИТЛИ”

Filed under: Благоевград |

K_Kasapov_direktor_DGS_Simitli

От днес инж. Костадин Касапов поема управлението на ТП „ДГС Симитли” на Югозападното държавно предприятие. Завършил е Лесотехническия университет – София, като има придобити две образователно-квалификационни степени – бакалавър по горско стопанство и магистър по  лесоползване и икономика на горското стопанство. Досегашният му професионален път е свързан с Дирекцията на Национален парк „Пирин”.

Новият директор на „ДГС Симитли” е на 34 години, от гр. Банско.

Spread the love