Библията: Очаква ни потоп от финанси, Бог ще ни покаже съкровища скрити в тайни места

Filed under: Глас Свише |

bibliataЩе има потоп от финанси, това ни казва Библията в Йоил 2 глава от 25-27 стих:
25 И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът, Изедникът, пръгът, и лапачът, Моята голяма войска, която пратих между вас.
26 И ще ядете изобилно и ще се наситите, И ще хвалите името на Господа вашия Бог, Който е постъпвал чудесно с вас; И людете Ми няма никога да се посрамят.
27 И ще познаете, че Аз съм всред Израиля, И че съм Господ вашият Бог, и че няма друг; И людете Ми няма никога да се посрамят.

Господ ни дава прекрасно откровение, което е изключително вълнуващо. То е свързано с преуспяването на хората през последните годи, преди Второто пришествие на Христос, по отношение на което скептицизмът взема връх. Но върху христовите последователи ще има такъв потоп от финанси, какъвто светът не е виждал. Как ще се случи този потоп – като престанем да ограничаваме Господ, а ние го ограничаваме и това е главният ни проблем, че сме ограничавали Господ. Ние просто сме му вярвали, че действа по един канал, по един начин, но Бог има много канали по които иска да благославя тялото христово- вярващите.
В книгата на пророк Исая 45 глава се казва, че Бог ще ни покаже съкровища и богатства скрити в тайни места:
3 Ще ти дам съкровища пазени в тъмнина, И богатства скрити в скривалища, За да познаеш, че Аз съм Господ, Израилевият Бог, Който те призовавам по името ти.
4 Заради Якова служителят Ми И Израиля избрания Ми Призовах те по името ти, Дадох ти почтено име, ако и да Ме не познаваш,
5 Аз съм Господ, и няма друг; Няма бог освен Мене; Аз те описах, ако и да Ме не познаваш,
6 За да познаят от изгрева на слънцето и от запад, Че освен Мене няма никой, Че Аз съм Господ, и няма друг.

Как ще ни покаже съкровищата е казано в Притчи 20:27:
27 Духът на човека е светило Господно, Което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото.
Бог е дух и общува с нас духовно, духовното се изпитва, то не може да се обясни, то е дълбоко вътрешно преживяване.
„Велики неща се случват, докато поучавах за тези важни истини, мой приятели намираха съкровища, златни предмети, а други, докато си шофират по магистралата, резервоарите им се пълнеха с гориво по свръх естествен начин, преуспяването не е само пари, може хладилникът ви винаги да е пълен, може да получиш недостъпни неща”, твърди един от най-преуспелите писатели и проповедници от САЩ Мел Бон.
Матея 19
26 А Исус ги погледна и рече им: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.
Марко 10
27 Исус ги погледна и рече: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.
–Не Блокирай Благословиите
Марко 7
13 И тъй, осуетявате Божието слово заради вашето предание (направени от човек традиции), което сте предали и вършите много такива неща подобни на това.
Исая 55
11 Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми;
Не ще се върне при Мене празно,
Но ще извърши волята Ми,
И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

–Бог има специален (ясен), целенасочен план за твоя живот.
–Когато ти преследваш дадената от Бога цел (предназначение, намерение), ти не си сам; Бог е винаги с теб, давайки ти favor—благоразположение, grace—благосклонност, издържливост и снабдяване.
–Премахни ограниченията на твоята представа за Бог и премахни ограниченията от самия тебе.
–Има многобройни чудеса с нашите имена на тях, чакащи за нас да се помолим за тях в нашите животи.
–Молитва свързва Божието „сръх” до нашето „естествено”, така че свръхестестеното да манифестира в нашите животи.
–Чрез Божествения обмен на молитва, ние заменяме нашите лични сили, способностти, таланти, умения и ресурси за Господните неограничени сила, изобилно снабдяване, за всичко задоволителна помощ, и божествена мъдрост.
–На нас ни е възложена власт да променим света чрез молитва, разрушаване на демоничните закрапостяванияна земята и разпространяване на Господнята суверенна власт и авторитет по цялото земно кълбо.
–Молитвата е Привилегия, а не товар, защото вдига проблемите от нашите рамене, за да бъдат носени от Бог вместо нас.
–Измислени от човек традиции, доктрини, или скептично мислене заплашва да блокира потока на Божиите благословии в нашите животи. Избери положителна вяра в замяна.
–Бог ни уверява, че всичко което Той е казал в Неговата Воля ще се сбъдне.
Марко 7
13 И тъй, осуетявате Божието слово заради вашето предание (направени от човек традиции), което сте предали и вършите много такива неща подобни на това.
Исая 55
11 Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми;
Не ще се върне при Мене празно,
Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Аз искам словото ми да се изпълни във вас.

Чуйте това видео на Мел Бонд, то може да проми живота ви, Бонд: Омръзна ми да бъда практичен, искам да съм свръхестествен https://www.youtube.com/watch?v=Q-7×4-RrobM

 

 

Spread the love

Коментар за: Библията: Очаква ни потоп от финанси, Бог ще ни покаже съкровища скрити в тайни места

  1. Преди да получим тези дарове обаче трябва да докажем, че сме достойни за тях.

    Галя
    2016/март/20 at 8:39 AM