С 8 287 лв. дарение от холандска фондация раздадоха 319 пакета с храна на бедни санданчани

Filed under: Сандански |

198745454843153359_1115883921768122_1621329357_n

Холандската фондация „PROMOTIE” – Холандия дари 8 287, 50 лв. на община Сандански. С  парите бяха закупени храни и оформени 319 пакета, който се разпределиха между хора със зрителни увреждания, членове на съюза на слепите, лица със слухови увреждания, ветерани от войните, военноинвалиди, лица с тежко социално положение, които се обслужват от домашен социален патронаж, лица, подадени от Дирекция „Социално подпомагане”, които не отговарят на условията за социално подпомагане и са крайно нуждаещи се и лица, които са кандидатствали по проект „ Независим живот”, но не са одобрени.Всеки от пакетите е на стойност 25.91 лв. и съдържа най-необходимите хранителни продукти. Пакетите бяха предадени лично на адрес на тези, които бяха затруднени да си ги вземат от пункта, където бяха раздавани, а кметовете на населените места раздадоха пакетите на хората от своите села.
Ръководството на общината прецени, че в тези светли дни преди Великден трябва да се зарадва всеки човек, а най-вече хората, които са в неравностойно положение, каквито са хората с увреждания и социално слабите.
Кметът на общината Кирил Котев благодари на доставчиците на продуктите.

1387484485169115690_1115883931768121_1157502945_n

18748485415498463115631_1115883915101456_1906147688_n

1316205899464545856_1115883935101454_1197119339_n

Spread the love