Протестът на архивистите от ЮЗУ за 9 май се отменя, първокурсниците Красимир Стоянов, Евгений Ников, Снежана Манолчева, Имирка Близнакова, Йорданка Пройкова и Стилиян Владимиров: Съгласни сме с новия план!

Filed under: Актуално от днес,Благоевград |

 

Директор на Дирекция „Висше образование” Мария Фартунова: Университeтът е в правото си, няма нарушения

Ръководителят на катедрата доц. Валентин Китанов: Подводната археология отпада за следващата година

85-06-01 1-arhivistika1

Снежана Манолчева (с очилата), Йорданка Пройкова, Маргарита Касабова, Теодора Спасова и Имирка Близнакова

Протестът на студентите от „Архивистика и информационна сигурност“ в ЮЗУ, насрочен за 9 май, се отменя. Причината за това е, че една част от тях се отказаха по финансови причини от обучението, а другите се съгласиха с обновения учебен план. Четирима души не платили таксите за втория семестър, а седем продължават обучението си по специалността по обновената програма.

85-06-01 -valentin kitanov2

Доц. Валентин Китанов

Студентите се разбунтуваха с мотива, че учебният план за тяхната специалност е бил коренно подменен. Вместо да учат компютри и английски език, били задължени да присъстват на лекции по археология и история, които не са били залегнали в оригиналния учебен план, както и да държат изпит по подводна археология. За проблемите си алармираха в Министерството на образованието. Чиновниците им отговориха, че университетът е в правото си да разработва и изпълнява учебните си планове. Напрежението бе веднага потушено от ректорското ръководство, начело с доц. Борислав Юруков.

85-06-01

Борислав Юруков

Той два пъти се среща и разговаря с разбунтувалите се студенти. Веднага след това Красимир Стоянов, Евгений Ников, Снежана Манолчева, Имирка Близнакова, Йорданка Пройкова и Стилиян Владимиров излязоха със специална декларация, в която обясняват, че са съгласни с направените промени в учебния план на специалността по време на заседание на Академическия съвет от 23.03.2016 г. и желаят да се обучават по него. За целта подписали и специални декларации, че няма да участват в протести, като това станало в присъствието на ръководителя на катедрата доц. Валентин Китанов.

Подписа си не положила единствено Маргарита Касабова.

„Доволни сме вече от промените и продължаваме напред, стачка няма да има, коментираха завчера част от студентите и си заминаха по родните места за празниците. Потърсен за коментар, доц. Валентин Китанов обясни, че напрежението е туширано и обучението тече нормално. ”Още на 28 февруари се приеха промени в учебния план, студентите се запознаха с тях и изявиха желание и готовност да се обучават по новия учебен план. Поради финансови или други причини четирима души не са платили таксите си за втория семестър, но те не са прекъснали студенти, те са запазили студентските си права и могат да продължат обучението си през следващата година. Първоначално студентите се изказваха, че не искат да учат подводна археология, но като се запознаха с нещата, написаха, че искат да се обучават и в подводна археология. Разговарях с тях, те разбраха как стоят нещата. Когато навремето са правени тези учебни планове, те са предвидени за специалности от 25 човека, не за 11”, обясни доц. Китанов. За следващата учебна година обаче в учебния план по същата специалност подводната археология отпада.

Според преподаватели промяната с учебните планове на архивистите станала по финансова причини, както и да се избегнат външните лектори. Студентите трябвало да изучават задължително история, тъй като специалността им била в направление археология и история, чак в 3. и 4. курс изучавали профилираните предмети, така било и в другите университети в страната. Обучението по два професионални модула – „Исторически архиви“ и „Съвременни информационни системи“, ставало след четвърти семестър. По план студентите от специалност „Архивистика и информационна сигурност“ в професионално направление „История“ завършват бакалавърска степен с квалификационно наименование „Архивист документалист“. Това са експерти с фундаментални исторически познания, архивистика и документалистика и специализирани компетентности по информационни технологии с овладяване на английски език. От Министерството на образованието отговорили с писмо на бунтуващите се студенти, че висшето училище е в правото си да разработва и изпълнява учебните си планове и избор на специалностите по които осъществява обучение. Писмото е подписано от Мария Фартунова, директор на Дирекция „Висше образование”.

Ректорът Борислав Юруков отказа коментар по темата.

 

 

 

Spread the love