Кенет Хегин преодолява деформация на сърцето и болест на кръвта: Мога да вярвайте на Бог за дълъг и продуктивен живот

Filed under: Глас Свише |

kenetМарк 11:23-24 е ключът за живота и служението на Кенет Хегин.

23 Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.
24 Затова ви казвам: Всичко каквото поискате в молитва вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.

Той започва да вярва на Исусовото твърдение в тези библейски стихове, докато лежи парализиран и прикован на легло поради деформирано сърце и нелечима болест на кръвта. Лекарите не очакват той да доживее 17-ия си рожден ден. Но след 16-месечно лежане той повярва напълно в тези библейски стихове, приема ги за верни и истинни, постъпва според тях с проста вяра и се вдига от леглото изцелен. По-късно Господ го призовава: „Иди и научи Моя народ на вяра.” Кенет Хегин е роден на 20.08.1917 г. и премина при Господа на 19.09.2003 г.

Дните на живота ни са естествено седемдесет години или даже, гдето има сила, осемдесет години; но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото скоро прехождат и ние отлитаме. /ПСАЛМ 90:10/

Но, човек, които ме уважава, ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша, казва Господ. /ПСАЛМ 91:16/

Ако Исус забави идването Си на земята, не се съмнявам, че ще имам дълъг живот. И ще знам кога ще си замина оттук. Ще кажа “довиждане” на всички и преди да настъпи този миг ще погледна нагоре и ще кажа: “ Там отивам, скъпи мои. Искам да се радвате и да сте щастливи, защото отивам при Бога.”

“Ама, брат Хегин, не можеш да си толкова сигурен.”

Напротив, ти можеш да кажеш същото! Ти можеш да имаш това, което Бог е обещал. Ние имаме по-добър Завет от този на Израил.

Израилтяните, които бяха слуги, а не синове, живееха под Завет, който не беше толкова добър. Въпреки това нашия Бог имаше план да изживеят пълното число на дните си без болест. То какъв по-чудесен план има Той за нас, Неговите деца! Щом Бог не искаше слугите Му да бъдат болни, аз не вярвам, че желае децата Му да са болни!

Вярвам, че планът на нашия небесен Баща е да няма болен християнин и всеки вярващ да изживее пълното число на годините си в случай, че Исус се забави и чак тогава да заспи за вечността.

Изповед: Мога да повярвам на Бога за всичко, което Словото Му обещава. Мога да повярвам на Бога за дълъг, продуктивен живот. Ако Исус забави идването Си, аз ще изживея дните си в служба на Него без болести и недъзи.

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин

 

Spread the love