Председателят на комитета за подобряване на водоснабдяването инж. Ганчо Хитров би тревога: Чиновници отлагат ремонта на рушащата се язовирна стена на „Бели Искър”

Filed under: Актуално от днес,Самоков |

Пренебрегната е експертиза от 1200 стр. на водещи специалисти за влошеното състояние на язовира

104-06-01 Ганчо Хитров

Ганчо Хитров

Чиновници пренебрегват мнението на експерти за спешен ремонт на язовирната стена на „Бели Искър” и го отлагат, оплакаха се от самоковското село. Решението е взето в полза на концесионера “Софийска вода” при областия администратор Росица Иванова. Местните с опасяват, че над тях остава да виси заплахата за потоп. В Самоков и София може да се случи нечувано бедствие, предупреждава председателят на Национален  комитет за подобряване на водоснабдяването на България инж. Ганчо Хитров. Преди дни е взето ново решение, свързано с опасната и разрушаваща си язовирна стена на “Бели Искър”. Решението на 10.05.2016 г. от междуведомствената работна група не е в интерес на обществеността и не обслужва крайното искане, заяви инж. Хитров. „Всеизвестно е твърдението, че когото властта не иска да си свърши работата, прави комисия. Така се е случило и сега. Националният комитет за подобряване на водоснабдяването в България от няколко години алармира за опасностите от разрушената язовирна стена. Всички институции, в това число и община Самоков, игнорират опасността и предпочитат, вместо да започнат работа по проекта, да съставят комисии”, обясни Ганчо Хитров.

„Ние, Националният комитет, с отворено писмо до председателя на Министерския съвет на Р. България Бойко Борисов, до кмета на Столична община – София Йорданка Фандъкова, до регионалния министър Лиляна Павлова, областния управител на Софийска област Росица Иванова  се обявяваме против взетото решение от междуведомствената работна група, цитираме: „Анализът на техническото състояние на язовирната стена на „Бели Искър”, изготвен от „Софийска вода“ АД  за периода 2012-2015 г., да бъде внесен за разглеждане и приемане от експертен съвет в ММРБ. В случай на необходимост след експертния съвет да възложи независима експертиза относно необходимостта, сроковете и обема на извършване на инвестиции за втори етап от укрепването на язовирната стена на „Бели Искър“. Нашите съображения са: Какво означава „В случай на необходимост?!” Наложеното от „Софийска вода“ АД решение, цитирано по-горе, е направено целенасочено и единствено за откриване на възможност чрез свои подопечни лица да отложи решаването на ремонта на стената за неопределено време. Всичко това ще бъде за сметка на безпокойството и страха за живота и имуществото на хората и бизнеса от долината на река Искър, Самоковски регион и извън него. Решението на ЕТИС на Столична община от 01.04.2016 г. и това, отразено в особеното мнение на НКПВБ, предвижда проектът за ремонта на стената на яз. „Бели Искър“ в неговите два варианта – укрепване на стената откъм въздушната страна с масивен бетон или с олекотена контрафорсна конструкция да бъде подложен на независима експертиза и приет подходящият вариант за дългосрочно стабилизиране стената на яз. „Бели Искър“ от специализиран експертен съвет на МРРБ. Защо се пренебрегва и елиминира експертиза с обем над 1200 страници на специалисти от БАН, Минно-геоложкия университет и водещи експерти в областта на язовирното проектиране и строителство, и се предлага вариантът за ремонта на стената на язовира откъм въздушната страна с масивен бетон? За тази експертиза „Софийска вода“ АД беше включила в своя бизнес план за 2013-2015 г. сумата от 500 хил. лв. (по данни от анализа на бизнес плана, направен от ДКЕВР, сега КЕВР). Защо всичко това се игнорира и дава предпочитание на вътрешни доклади за състоянието на язовирна стена „Бели Искър“, разработени по възлагане и въздействие от страна на „Софийска вода“ АД срещу високи хонорари и те да бъдат предмет на приемане от експертен съвет на МРРБ?!!”, пита инж. Хитров.

 

Spread the love