Директорът Йонета Лозанска отключи с големия ключ първото светско училище в Сандански, учениците се облякоха в народни носии

Filed under: Сандански |

175-05-02 3195_n 175-05-02 2778_n

Директорът Йонета Лозанска отключи с големия ключ в първия учебен ден първото светско училище „Св. Климент Охридски“. Тя плисна менче, украсено със здравец и чимшир, за да им върви по вода на ученици и учители. В училищния двор цареше празнично настроение с украсата от българските знамена и балони. Най-красиви бяха първокласниците, които за пръв път прекрачват училищния праг.

175-05-02 7366_n 175-05-02 6540_nТрептейки от вълнение и водени от по-големите ученици в народни носии, заедно със своята учителка, те прекрачиха прага на училището. Отец Йордан Аврамов извърши празничен водосвет за здраве и успех за всички. След тържеството учители и гости се почерпиха в учителската стая.

Spread the love