Общинският съветник д-р Димитър Панев от „Самоковци за Самоков” хвърли оставка заради новия спешен център

Filed under: Самоков |

 

177-01-05 Д-р Димитър Панев

Общинският съветник д-р Димитър Панев от местната коалиция “Самоковци за Самоков” подаде оставката като председател на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.

Това се случи по време на сесията и обсъждането за изграждането на нов спешен център в Самоков. Мненията се разделиха за пореден път – част от съветниците настояваха спешен медицински център да се направи в МБАЛ – Самоков, други – да бъде извън територията й. Във връзка с новия СМЦ имаше докладна на кмета на Самоков Владимир Георгиев и проектопредложение на постоянната комисия по здравеопазване. Бе прието тяхното становище и Общински съвет – Самоков даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Министерството на здравеопазването върху общински недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост с площ от 1152 кв.м. Министерството на здравеопазването следва да построи центъра за спешна помощ при показатели на застрояване: плътност на застрояване – до 60%, коефициент на интензивност – до 1.2, минимална озеленена площ – 40%, височина на застрояване – до 10 м. Задължава се също да заплати 2% режийни разноски, начислени върху данъчната оценка на имота. Общинският съвет упълномощи кмета на община Самоков да сключи договор за отстъпено право на строеж с Министерството на здравеопазването.

Темата се дискутира за пореден път от съветниците. На предишни сесии те не успяха да стигнат до консенсус и няколко пъти отлагаха решението. Искането за строеж на нов СМЦ е от Министерството на здравеопазването и е заявено, че ще се прави с европари. Конфликтът между съветниците бе по повод местоположението на центъра. Част от тях искаха да е в болницата, други – извън нея. По този повод конфликтът прерасна в скандал и доведе до подаване на оставката на д-р Панев като председател на постоянната комисия по здравеопазване към Общинския съвет. “Политиката се прави на друго място. Здравната комисия се игнорира” – заяви д-р Панев по време на сесията. “Ще пуснеш ли някой да живее на първия ти етаж?” – аргументираха се съветници, които настояваха СМЦ да бъде извън болницата. “Някои се страхуват, че работата им ще намалее, ако спешният център е извън болницата и че пациентите ще избират да се лекуват в София” – коментираха в кулоарите съветници. “Ще бъде затруднено придвижването на пациенти от новия СМЦ извън болницата до отделенията” – репликираха опонентите им.

Чия позиция е била по-полезна за самоковци, ще покаже времето.

 

Spread the love