Благоевградските адвокати ще дават безплатни консултации на социално слаби, болни, бежанци…

Filed under: Благоевград |

sud

Благоевградските адвокати ще дават безплатни консултации на социално слаби, на лица в неравностойно положение, деца в риск, пострадали от сексуално и домашно насилие, бежанци и др. Услугите ще бъдат предоставяни в Регионалния център за правно консултиране към Адвокатската колегия, който вчера бе официално открит и осветен от поп Николай.

На тържествената церемония присъстваха много адвокати, председателите на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева, магистрати, директорът на общинска служба „Социално подпомагане” Александър Балев и Маргарита Бербатова, ръководител на Комплекс за социални услуги на възрастни хора с увреждания, зам. шефката на Окръжен съд Татяна Андонова и и. д. председател на РС – Благоевград Вера Коева.

„Правосъдие за всеки означава адвокат за всеки”, заяви председателят на Адвокатския съвет Иван Чолаков, който обяви, че центрове за безплатна правна помощ ще бъдат разкрити в Петрич, Сандански и Гоце Делчев. Хората, които ще бъдат консултирани без пари, трябва да отговарят на определени условия и да предоставят нужните документи от социалната служба. В случай че консултираното лице пожелае да бъде представлявано от адвоката и в съдебната фаза, това ще стане възможно, след като подаде заявление до Националното бюро за правна помощ.

Регионалният център за правно консултиране ще заработи от понеделник, като адвокатите ще дават дежурства по предварителен график. Първата безплатна консултация ще даде доц. д-р Вера Лазарова, която освен че е адвокат е и преподавател в Правно- историческия факултет на Югозападния университет.

Подробности в печатното издание.

Spread the love