Председателят на сдружение „Бъдеще за Джерман” Борислав Тасков: Най-изгодно за община Дупница е да ползваме бившето депо на ХФК, но предлагаме четири терена

Filed under: Дупница |

 

139-10-01-borislav-taskovПредседателят на сдружение „Бъдеще за Джерман” Борислав Тасков внесе в деловодството на община Дупница четири предложения за терени, на които евентуално да бъде изградено депото за битови отпадъци.

„Първият предложен терен е теренът, на който трябваше да се строи заводът за твърди битови отпадъци по времето на кмета Атанас Янев. Това е теренът на сегашното сметище при Вангелова чешма. Този терен е в землището на село Джерман.

До този момент община Дупница според мен няма отреден терен за депо, има само отреден терен за завод. Теренът на Вангелова чешма е 50 дка общинска земя и около него има още над 50 дка общинска земя. Условието теренът за депо да е 250 дка отдавна отпадна, защото депото ще обслужва само община Дупница и не са необходими три клетки, а само една.

За този терен вече имаме положително становище. До ден днешен нито един човек не е възразил на това място да бъде изградено депо или завод.

Вторият терен е между селата Джерман и Грамаде. Отстои на по 1000 м и от двете села. По мое мнение той е общински, но няма начин аз да проверя, трябва да се види в общината. Мястото е между 50 и 100 дка.

Ние от сдружението твърдим, че най-подходящите терени са този преди Пиперево и този между Яхиново и Тополница, където беше бившето депо за отпадъци на ХФК. Това място е почти готово, защото още преди 90-а година се правеха истински проучвания, не като сега.

Може да предложим на община Дупница и специалисти, които срещу минимално заплащане ще консултират проекта.”

Председателят на Общинския съвет Ивайло Константинов призова жителите на общината да дават предложения за най-подходящото според тях место за новото депо.

Spread the love