Правителството прие Бюджет 2017 г., минималната заплата става 460 лв. до 2019 г., бюджетният дефицит намалява

Filed under: България |

 

Повече пари за реформата в образованието, здравеопазването, армията, както и по програмата за саниране на старите панелки

206-12-01-Goranov-2

Правителството прие проектобюджета за 2017 г. Така новият Закон за държавния бюджет вече попада в ръцете на парламента. Ако депутатите го приемат в този му вид, това означава, че от следващата година ръстът на икономиката на страната ни леко ще се забави. Според прогнозите, записани в проектобюджета, увеличението на родния БВП през 2017 г. ще бъде 2.5% на фона на 3 на сто за т.г., което през миналата седмица бе потвърдено като постигнат резултат и от данните на Националния статистически институт.

Според приетия от правителството бюджет очакванията за реалния растеж на българската икономика са той да се запази на относително стабилни нива през прогнозния период, като през 2017 г. слабо ще се забави до 2.5%. През следващите 2 години се предвижда постепенното ускоряване на ръста на БВП до 2.7 на сто. Според приетите от Министерския съвет прогнози вътрешното търсене ще бъде водещо за растежа както по линия на потреблението, така и на инвестициите.

Паралелно с това обаче за следващите 3 години се предвижда намаляване на бюджетния дефицит. Средносрочната перспектива е обвързана със заложения приоритет за запазване на стабилността на публичните финанси и се изразява в следване на вече определените цели за продължаване на фискалната консолидация и придържане към консолидационните стъпки от пролетната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година. Така в настоящата прогноза се запазват целите за дефицита за следващите 3 години да бъде на нива от съответно 1.4%, 1% и 0.5% от БВП.

Основната цел на Бюджет 2017, както и през следващите 2 години, ще бъде продължаване на тенденцията за повишаване на приходите в държавната хазна чрез ръст на събираемостта на данъците и паралелно с това намаляването на сивата икономика. Правителството ще следва политика на запазване на ниските нива на преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест към косвените налози.

Както вече стана известно, от 1 януари догодина ще бъде увеличена минималната работна заплата. Тя ще стане 460 лв., но държавата планира да я задържи на това ниво най-рано до края на 2019 г. Паралелно с това обаче хазната ще си върне обратно част от парите, тъй като от догодина ще се увеличат осигуровките на работещите за фонд „Пенсии“ с 1 процентен пункт над сегашните. Целта е да се намали недостигът от средства по бюджета на НОИ за изплащане на пенсии, поради което се налага всяка година той да бъде субсидиран от държавния бюджет. Сериозно увеличение на осигурителните вноски обаче ще има за служителите на силовите ведомства. От 2017 г. за полицаи, военни, пожарникари и разузнавачи е предвидено осигурителната вноска за пенсия да бъде вдигната с 20 процентни пункта.

Бюджетът за следващата година предвижда повече пари за реформата в образованието, здравеопазването, армията, както и по програмата за саниране на старите панелки. За реализиране на приоритетите в областта на образованието ще се предприемат мерки и действия, насочени към повишаване на знанията и професионалната подготовка на кадри за нуждите на икономиката, както и за привличането на млади учители в училищата. В бюджета за отбрана са предвидени средства за закупуването на нови изтребители и нови патрулни кораби.

За 2017 г. правителството не предвижда и тегленето на нови заеми. В проектобюджета е предвидено и нивото на държавния ни дълг да се запази на около 25% от БВП поне до края на 2019 г.

 

Снимка:

Правителството проведе заседание, на което бяха разгледани проектите на бюджетни закони за 2017 година.

 

 

Spread the love