Съветникът Вл. Елезов опушляви ОбС с изявлението „Благоевград е сред градовете с най- мръсен въздух”, кметът Камбитов го сряза: Правите предположение

Filed under: Благоевград |

01-03-77777

Кметът Ат. Камбитов подробно отговори на всички въпроси   

В Благоевград е сред градовете с най- мръсен въздух в страната, носи се мълва в града, че ще бъдат намалени зелените площи в Благоевград и вярно ли, че градинката при новото кръгово кръстовище на бул. „Васил Левски“ ще бъде застроена?”, хвърли бомбата съветникът Владимир Елезов на редовно заседание на ОбС – Благоевград, на което бяха разгледани 14 точки. На въпроса отговори лично кметът д-р Атанас Камбитов, който каза, че няма цитирани конкретни данни и на практика се прави предложение, а така зададен въпросът трябва писмено да се внесе в деловодството на общината и на следващата сесия ще му бъде отговорено. На заседанието днес бяха гласувани и няколко предложения за изработване на Подробен устройствен план на различни парцели, като дискусия в залата предизвика решението за изработка на ПУП за изменение на улична регулационна линия на улица край Владишкото в Благоевград. Част от съветниците поискаха регулацията да остане така както е в момента, докато друга част се изказаха за промяната й. Дебатите бяха провокирани от съветника от ГЕРБ Евгени Бибов, който призова парламентаристите да гласуват против тази точка. Според Бибов по този начин ще се намали тротоарът и улицата. „Това е улицата зад Владишкото, там постоянно тече вода и този ъгъл от 2-3 кв.м. е много стратегически, защото има конфликтни точки”, каза съветникът. От общинска администрация пък контрираха, като заявиха, че не се касае за намаляване на тротоара, има изградена жилищна сграда и трябва да се събори част от нея, ако не се измени тази улична регулация. За Бибов по този начин ще се прекъсне едно бъдещо застрояване и предложи да си остане регулацията така както е в момента. „За какви тротоари става дума, ако погледнете преписката, става въпрос само за едно ъгълче”, възмути се Злата Сотирова. Д-р Таковски каза, че вероятно има проблем, който не са огледали както трябва и предложи да се върне точката в комисия. Албина Анева също се учуди какъв е проблемът и защо трябва да се отхвърля предложението на администрацията. От общината поясниха, че точно в тази част е уширен тротоарът по незнайно каква причина и ако го приемат, тротоарът ще си бъде  с еднаква ширина по цялото протежение на улицата. Но накрая съветниците след дебати с 26 гласа „за”, 7 „против” и 2-ма „въздържали се” по предложение на доктор Владимир Таковски точката беше върнат в комисията по устройство на територията за ново обсъждане.    Местните парламентаристи гласуваха Асоциацията за европейско развитие на българското село да наеме общински нежилищен имот. Безвъзмездно управление на общински нежилищни имоти пък беше предоставено на Регионално управление на образованието, както и на Общински куклен театър Благоевград.  Сесията приключи за 30 минути.

01-03-111111

Албина Анева се учуди какъв е проблемът и защо трябва да се отхвърля предложението на администрацията.

01-03-66666

Местните парламентаристи заседаваха 30 мин.

01-03-0000000

 

Spread the love