ОбС прие Стратегия за развитие на социалните услуги в община Перник до 2020 г.

Filed under: Перник |

 

226-06-90-dsc_0875Стратегия за развитие на социалните услуги в община Перник в периода 2016–2020 г. прие Общински съвет-Перник по време на редовното си заседание. Стратегията цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в община Перник, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. Втората цел е да се подобри достъпът на рисковите групи до конкретни социални услуги, като се обхванат също живеещите на територията на населени места в община Перник, които до момента остават извън мрежата на социалните услуги. С абсолютно мнозинство групата общински съветници от ГЕРБ-Перник подкрепи утвърждаването на годишния план за развитие на социалните услуги в община Перник за 2017 г. Местният парламент в Перник прие Наредба за условията и реда за вписване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини.

 

Spread the love