Кампанията за добив и продажба на коледни дръвчета започна, до 25 лв. за елха в контейнер

17c3d06cf5205ca2cf4badb6a14d63d5

Над 11 000 коледни дръвчета има готовност да предложи на пазара Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП).

За четвърта поредна година Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) осъществява контролът на дръвчетата чрез специално поставени контролни пластини, това стана ясно на проведената днес съвместна пресконференция на ИАГ и ЮЗДП в разсадник „Блато”, на територията на Държавно горско стопанство – Трън.

„За коледни дръвчета се отглеждат обикновен и сребрист смърч, бяла ела, бял и черен бор. Те се добиват  от горски разсадници, както и при прочистването на просеки на далекопроводи”, каза инж. Вера Станишева, началник отдел „Възобновяване на горите” в ЮЗДП.

Цените варират от 10 лв. до 25 лв. за коледните дръвчета в контейнери и от 3,50 лв. до 25 лв. за отсечена елха.

„Всяка законно придобита елха от разсадник, земеделски земи, частна или държавна горска територия, трябва да има контролна пластина с индивидуален шестцифрен номер. Към стъблото на всяка коледна елха под второто разклонение от върха, преди транспортирането се прикрепва неподвижно контролна пластина, чийто номер се вписва в съответния превозен билет”, обясни инж. Димитър Баталов, директор на дирекция „Опазване на горите” в ИАГ.

Пластините са с правоъгълна или овална форма и имат лента за еднократно неразглобяемо захващане към ствола на коледните елхи. Изработени са от пластмаса с бял или жълт цвят.

Превозните билети и контролните пластини към тях се предоставят от Регионалните дирекции по горите. За тази година заявените пластини са 95 000 броя.

За елхичките в контейнери не е задължително да се поставят пластини.

Глобата, която се налага за незаконно добита елха за физически лица е от 50 до 3 000 лв., а за юридически лица – от 100 до 5 000 лв.

Подробности в печатното издание.

Spread the love