Как клиентът може да сравни дали предлаганата от вас цена е най-добра на пазара?

Filed under: Бизнес |

Рубрика „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“

CEZ-logo От 1 април 2016 г. всеки потребител, включително и битов, има право да излезе на свободния пазар на електроенергия и да смени доставчика си на ток. Процесът на пълното отваряне на пазара има своите предимства, но крие и някои рискове за клиентите. В тази връзка стартираме рубриката „Свободен пазар на електроенергия, Вие питате – ЧЕЗ отговаря“. Ще очакваме Вашите въпроси на редакционния имейл: viarapers@mail.bg, по пощата на адрес: гр. Дупница, ул. „Христо Ботев” 43. Надяваме се да Ви бъдем полезни.

Право на клиента е да се свърже с други търговци на електроенергия и да поиска оферта от тях. При сравнение на предоставени от други търговци оферти трябва да се обърне специално внимание на няколко елемента от офертата. Да се внимава дали се сравняват цени с едни и същи компоненти, преди всичко дали предложената по-ниска цена е с включена компонента „Задължения към обществото“, дали има включени разходи за балансиране. При сравнение на офертите трябва да се разглежда не само цената, но и всички останали условия, включително и договора, и фактурата. Важно е да се обърне внимание на това какви задължения поема клиентът съгласно предоставения договор, как и в какви срокове ще трябва да заплаща консумираната електрическа енергия, как ще получава информация за реалното си потребление.

Подробна информация за свободния пазар на електроенергия и оферта от „ЧЕЗ Електро България“ АД потребителите могат да получат на сайта на ЧЕЗ (www.cez.bg) в секция „Свободен пазар“, на денонощната телефонна линия на компанията – 0700 10 010, на имейл zaklienta@cez.bg или в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.

 

Spread the love