Зорница Йорданова, директор „Маркетинг, бизнес анализи и прогнози“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД:

Над 320 000 клиенти на ЧЕЗ избраха удобството и сигурността на електронната фактура

247-08-01-zornitsa-yordanova

– Г-жо Йорданова, преди време обявихте, че от началото на годината над 45 000 клиенти на ЧЕЗ Електро са се регистрирали за получаване на електронна фактура. Колко общо са клиентите ви, които получават фактура по имейл?

– Услугата „Електронна фактура“ бе въведена от „ЧЕЗ Електро България“ АД през 2011 г. Над 323 000 от клиентите на компанията вече не използват хартиена фактура и избраха удобствата и сигурността на електронния й вариант. Само за 2015 г. броят на заявилите електронна фактура надхвърли 130 000, което представлява увеличение с 325% в сравнение с предходната 2014 г. През следващата година се надяваме броят на потребителите, които ще изберат електронна фактура, да се увеличи. Още повече че предвиждаме стартирането и на съвместен проект с еPay.bg, който ще улесни преминаването към по-модерната услуга „Електронна фактура“.

– Има ли разлика между съдържанието на хартиената и електронната фактура?

– Съдържанието на електронната фактура е напълно идентично с това на хартиената. Разликата е в носителя – едната е на хартия, а другата е електронен файл. Електронната фактура е валиден, електронно подписан, данъчен документ с всички реквизити на хартиената версия.

– Какви са предимствата на електронната фактура?

– Изборът на електронна фактура е изключително удобство за клиентите, гарантира сигурна защита на личните им данни, спестява време и дава възможност за лесно и практично контролиране на разходите. По-бързото и навременно получаване на информацията за месечните задължения – до 24 часа от издаването на фактурата, сигурният достъп до данните по всяко време – получавате фактурата си по имейл, както и в защитен с парола персонален електронен архив за всеки клиент, осигуряват допълнително спокойствие и комфорт.

Абониралите се за услугата вече не се притесняват дали ще получат навреме фактурата си и дали някой, който неправомерно се сдобие с хартиената им фактура, ще се възползва от личните им данни, включени в нея. Освен това доставянето на фактурата не зависи от смяната на пощенския адрес на получателя. Клиентът получава електронната си фактура на посочен от него имейл адрес навреме и при пълна защита на личните му данни. Освен това за всеки клиент сме осигурили достъп до персонален архив от фактури, на наш сървър, така че съхранението на документите е решено и имате достъп по интернет, без значение къде се намирате.

– Заплаща ли клиентът за използването на електронна фактура?

– Електронната фактура е напълно безплатна услуга. Тя може да бъде заявена на корпоративния уебсайт www.cez.bg, в центровете за обслужване на клиенти, с обаждане на 0700 10 010, в офисите на „Изипей” и в сайта на „Ипей” – в личния ви профил. За целта е необходимо да се предостави клиентски номер, оторизационен код и имейл адрес. След регистрацията клиентите могат да следят документите си както в електронния архив на сайта, така и на посочения от тях имейл адрес.

– Много потребители вече избират да не са пасивни консуматори, като предпочитат да са по-активни и се интересуват все повече от отражението на дейността им върху околната среда. Смятате ли, че това е фактор при решение за използване на електронна фактура?

– Определено да. Чрез избора на електронната фактура клиентите на ЧЕЗ дават своя принос и към опазването на околната среда. Отказвайки се от хартиена фактура, до момента те спестиха 15 милиона листа хартия и спасиха от изсичане 1800 дървета. По-важното е, че се спестяват също въглеродни емисии, горива за разнос на пликовете с фактури и ефектът от преминаването към електронна фактура по този начин се увеличава многократно.

 

 

 

Spread the love