Близо 4 млн. лв. влязоха в хазната на Кюстендил от таксата за боклуци, промилите остават непроменени

Filed under: Актуално от днес,Бизнес,Кюстендил |

Приходите на общинското предприятие „Чистота” от 1976 000 лв. са равни на разходите

16-08-013 908 253 лева са постъпили в общинската хазна на Кюстендил от такси за битови отпадъци и лихви през миналата година. Това показва план-сметката, която изготвиха от Общинско предприятие „Чистота“ в областния град. Като платени отчисления по Закона за управление на отпадъците сумата е 1 983 000 лева. Теглейки чертата за последните 12 месеца, от „Чистота” отчитат, че са нула на нула или приходите са равна на разходите, или 1 976 000 лева. За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – различни видове кофи и контейнери, са дадени 180 000 лева. Като разход се посочва и проучване, проектиране, изграждане, поддържане и експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци. От предприятието са похарчили и 554 000 лева за почистване на уличните платна, алеите, площадите, парковете и други от териториите от населените места, предназначени за обществено ползване. За събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации за обезвреждане са платени 1 162 000 лева. С решение на местния парламент от миналата година таксата за смет в Кюстендил не се промени. Общинските съветници гласуваха същата ставка. Такса смет за град Кюстендил остава 1,4 промила върху данъчната оценка, а извън града таксата е 2 промила.

От общината в Кюстендил посочват, че постъпленията от таксата за битови отпадъци и лихви за просрочие в последните години надвишиха разходите за дейност чистота и така полученият преходен остатък е в размер на 50 747 лева. В Дирекция „Местни приходи“ след обработка на подадените от данъчно задължените лица декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване бе направен обстоен анализ на възможностите за повишаване на събираемостта на приходите от такса за битови отпадъци. На тази база и съвместно с предприятието е разработена план-сметка за разходите през 2017 година, като от реализирания преходен остатък са предвидени 50 000 лева за капиталови разходи.

 

Spread the love