Обучават 40 студенти от Техническия факултет на ЮЗУ на предприемачество, проф. Апостолов: От години това е моя мечта за Благоевград

Filed under: Бизнес,Благоевград |

 

Андрей Новаков закъсня, но се включи по скайп, студентите се включиха в работилници и презентации по генериране на бизнес идеи37-07-02-0

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ стартира “#StartUpТворилница“ – съвместен проект на JA България и евродепутата Андрей Новаков в подкрепа на студентското предприемачество. Проектът започна с целодневно обучение на 40 студенти и преподаватели от Техническия факултет. Официалния старт с присъствие подкрепиха началникът на отдел „Образование” в община Благоевград Симона Митова, заместник-ректорът по научно-изследователската дейност на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Георги Апостолов, ръководителят на катедра „Технологично обучение и професионално образование“ и научен консултант към JA, проф. Сашко Плачков, преподаватели и студенти от университета. Регионалното управление по образованието в града беше представено от старши експерта Катя Иванова. Съинициаторът на проекта, евродепутатът Андрей Новаков, беше възпрепятстван по време на пътуването към Благоевград за пресконференцията, но благодарение на съвременните технологии поздрави гостите и участниците чрез връзка по скайп: „Вярвам в потенциала на България, на младите хора, на студентите в ЮЗУ и затова съм сигурен в успеха на #StartUp Творилница!“, каза той.

„Предприемачеството е моя мечта за образованието в Благоевград от години. Когато видях, какво са направили в София тех парк JAJA Startup Хамбар, си помислих, колко ще бъде хубаво и нашите студенти да имат къде да творят и да се изявяват. А сега JA идва в нашия университет чрез този прекрасен проект и това ме прави много радостен!“, сподели заместник-ректорът по научноизследователска дейност на ЮЗУ проф. Апостолов. Студентите се включиха в работилници и презентации по генериране на бизнес идеи, презентационни умения и стартиране на собствена компания. Успешни, вече действащи предприемачи, част от мрежата бизнес доброволци на JA, говориха пред студентите и преподавателите и организираха за тях интерактивни сесии.  В рамките на проекта и програмата на студентите предстои участие в няколко менторски съботи в JA Стартъп Хамбар в София Тех парк, обучение по водене на преговори, работа над идеите с подкрепата на преподаватели и ментори от бизнеса, разработване на прототипи и валидиране на идеите.

 

Spread the love