Време е за данъци! Кампанията за 2017-а стартира в Перник

Filed under: Перник |

%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81Стартира кампанията за събиране на местни данъци и такси в Перник. Всички жители на общината са получили съобщения за данъчните си задължения. В тях са посочени размерите на данък МПС, данък сгради и такса битови отпадъци за 2017 година на физически и юридически лица. Размерът на сумата е съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредба 2 за определянето и администрирането на местната такса и цената на услуга на територията на община Перник.

Важно е да се знае – във връзка с преоблагане за 2016 г. е извършено служебно прихващане по задълженията за 2017 г. Когато се плащат по банков път задълженията за такса битови отпадъци за тази година (2017г.), е необходимо да се направи справка за оставащия дължим размер след прихващането. Информация може да се получи на касите на община Перник, чрез електронна справка за проверка на задължения на адрес: https://mdt.pernik.bg/OnlineReportWSClient/obligations, чрез портала на НАП на адрес htp://www.nap.bg/, чрез Epay на адрес: www.epay.bg и на всички каси EasyPay, чрез „Български пощи”, Банка ДСК, Транскарт и Банка Пиреос.

Ако сте изряден платец и през 2016 г. добросъвестно сте си платили целия размер на таксата за битови отпадъци, при плащане на задължението ви за 2017 г. ще заплатите по-малко поради извършеното служебно прихващане. За точния размер на намалението може да се информирате отново на касите на община Перник.

 

Spread the love