Института по земеделие в Кюстендил с приз  за иновации от АГРА 2017

Filed under: Кюстендил |

institut

Участници в дискусията

На международното селскостопанско изложение АГРА-2017 Института по земеделие-Кюстендил участва в конкурса за иновации с “Технология на биологичното производство на малини”-с автори доц.д-р Е.Щолова, доц.д-р И.Кришкова, доц.д-р Ц.Въчев доц.д-р Г.Баева и доц.д-р Е.Маркова. Tехнологията бе оценена високо от журито, което присъда първо място и връчи диплом за иновации в категория “Технологии”.
В Института по земеделие-Кюстендил се проведе и семинар по растителна защита на овощните видове, с лектори доц.Анелия Крумова и гл.ас.д-р Вилина Петрова,на обучението присъстваха близо 70 земеделски производители и стопани от районите на Кюстендил,Дупница, Благоевград и Бобов дол..
На участниците в срещата бяха представени презентации които засягат икономическа важните болести и неприятели по черешата, сливата и ябълката,както и техния контрол.Експерти от НССЗ,ТТД –Кюстендил разясниха възможностите за подпомагане по мерките на програмата за развитие на селските райони с период 2014/2020 на земеделските стопани отглеждащи овощни видове. Презентираха се и продукти за торене на овощните култури с течни торове .
По време на проведената дискусия бяха отправени важни питания и въпроси свързани с определяне на болестите и неприятелите и моментите на третиранията при традиционните за района овощни видове.
Ежегодно Института по земеделие-Кюстендил е участник,организатор и съорганизатор на поредица от обучения и изложби. На международното селскостопанско изложение АГРА-2017 Института по земеделие-Кюстендил участва в конкурса за иновации с “Технология на биологичното производство на малини”-с автори доц.д-р Е.Щолова, доц.д-р И.Кришкова, доц.д-р Ц.Въчев доц.д-р Г.Баева и доц.д-р Е.Маркова. Tехнологията бе оценена високо от журито което присъда Първо място и връчи диплом за иновации в категория “Технологии”.
Института по земеделие-Кюстендил е награждаван общо пет пъти с първо място и Диплом на изложението АГРА ,като 4 от наградите са в последните седем години.

Spread the love