Община Благоевград отпуска 5000 лв. за лечението на „орлето” Васил Мадолев, ОбС даде зелена светлина за проекта за депото

Filed under: Благоевград |

С решение на местния парламент Стопанският факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” ще подслони магистратите от Административния съд

01-03-99

Общинският съвет в Благоевград гласува отпускането на 5000 лева еднократна финансова помощ на бившия футболист на ОФК „Пирин“, Васил Мадолев

С пълно мнозинство Общинският съвет в Благоевград гласува за отпускане на 5000 лева еднократна финансова помощ на бившия футболист на ОФК „Пирин“ Васил Мадолев. Младежът се нуждае от спешна бъбречна трансплантация. За лечението на младия спортист фенклубът стартира благотворителна кампания. По време на редовното си месечно заседание днес местният парламент даде зелена светлина на община Благоевград да кандидатства по Комбинираната процедура за проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. С този проект се гарантира, че постъпващите битови отпадъци на територията на община Благоевград ще бъдат обработвани и третирани по безопасен за околната среда начин. Основната цел е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци чрез предварително третиране на смесено събраните отпадъци и компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Другото решение, което ОбС – Благоевград гласува по време на сесията си днес касае предоставяне за безвъзмездно управление за нуждите на Административен съд и Районна прокуратура –Благоевград общински нежилищни имоти, публична общинска собственост в сграда на улица “Крали Марко“ № 2, за срок от 10 години. Или казано простичко, Административният съд ще бъде разположен в нова сграда в Благоевград. Магистратите ще ползват част от сградата, в която се помещава Стопанският факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Целта е да бъде решен проблемът с необходимостта от работни помещения за Административния съд. Заеманите от съда помещения в момента, който се намират в сградата на стария МОЛ, не отговарят на нуждите на съда. Те са недостатъчни като брой, площ и не са в състояние да удовлетворят потребностите на съдиите за нормален работен процес. С преместването на АС ще се облекчи работата на магистрати, съдебни служители и граждани и ще реши в дългосрочен план сградния проблем на съдебните институции в Благоевград.

01-03-77

Кметът Ат. Камбитов (първият вдясно) проследи с внимание сесията на ОбС – Благовград

До десет дни пък кръстовището при „Зърнени храни“ в Благоевград ще бъде преобразувано в кръгово. В началото организацията ще бъде направена с подвижни елементи, като целта е да бъде установена ефективността и да бъдат преценени евентуални неудобства. В продължение на около две седмици на място ще има дежурен патрул, който ще следи за нормалното преминаване на автомобили. Ще бъде направено и заснемане, на база на което ще се изготви анализ. Реконструкцията се налага с оглед натоварения трафик. В случай, че преминаването на коли и пешеходци, в експерименталния период, се окаже безпроблемно и ефективно, кръстовището ще бъде преобразувано трайно в такова с кръгово движение. През септември 2016 г. беше открито и кръговото кръстовище, свързващо улица „Владо Черноземски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Джеймс Баучер“ и ул. „Христо Татарчев“. Преди преустрояването това бе най-натоварения участък в града.

Spread the love