122 667 лв. изтекоха от „ВиК Чамкория” в Самоков, в „Цари Мали град” хвърлят луди пари по съоръженията – само асансьорът струва 58 500 лв.

Filed under: Самоков |

Общинско лесничейство с приходи от 1 875 626 лв., за заплатите на 33-ма души са дадени 296 084 лв.

73-01-09

Иван Попов, управител на „ВиК Чамкория”

Общинското водно дружество „ВиК Чамкория-2006“ ЕООД –Самоков работи на загуба. От отчета на управителя Иван Попов за 2016 г. става ясно, че разходите са 94 094 лв., а приходите са 121 930 лв. Загубата е в размер на 122 667 лв. Отчетите на общинските предприятия ще се докладват на предстоящата сесия на Общинския съвет.

Както е известно, дължината на канализацията, която обслужва водното дружество, е 8800 м и има 88 абоната. В него работят 6-има души на щат. Фирмата дължи на община Самоков 47 000 лв. Шефът Иван Попов посочва, че тези пари може да се върнат на общината едва след изпълнението на новия проект за изграждане на ВиК в Боровец и отвеждането на отпадните води на курорта до пречиствателна станция „Яйцето“. Попов твърди още, че продължава да е проблем поддръжката и експлоатацията на пречиствателната в с. Белчин, тъй като оттам не се реализират никакви приходи, а фирмата влагала достатъчно

много средства за функционирането й, без те да имат възвръщаемост. Това бе посочено и при отчета за 2015 г. Разходите на „Чамкория“ са 39 000 лв., от които 24 946 лв. за външни услуги – за вода и телефонни разговори, разходите за осигуровки и заплати са 40 872 лв.

Приходите на Цари Мали град са по-малко от разходите. Според отчета много пари отиват за поддръжка и съоръжения. В Музеен комплекс „Цари Мали град” щатният персонал е 11 души. Разходите за заплати възлизат на 93 076 лв. За непредвидени ремонтни дейности и поддръжка на въжения мост са дадени 26 156 лв. Отделно за придобиване на техника са дадени 1344 лв. от хазната на общината, а за купуване на друго оборудване и съоръжения са отпуснати 65 601 лв. В отчета се посочва, че в това число влизат подмяна на въжената пирамида – 7100 лв., и за асансьор в галерията – 58 500 лв. Общо разходите са 364 720 лв. През миналата година 93 589 души са посетили Цари Мали град, от които 1310 са били чужденци. 290 са били ученици от Самоков. 15 178 са били деца, 3534-ма са били инвалиди и за всички тези групи посещенията са били безплатни. От билети са постъпили 253 091лв., от продажба на сувенири – 45 720.

Общинско лесничейство Самоков отчита приходи за миналата година в размер на 1 875 626 лв. Солидно перо в бюджета му се оказват новите джипове, които купи кметът на Самоков Вл. Георгиев за лесничеите. През миналата година са проведени 4 търга с явно наддаване и са сключени 40 договора за продажба на стояща дървесина на корен на стойност 1 151 644 лв. Проведени са и два открити конкурса и са сключени 5 договора за добив на дървесина на стойност 40 008 лв. Приходите са 1 875 626 лв., от продажба на арония са постъпили 4716 лв., а от боровинките – 2584 лв. От кметствата за доставка на дърва горското има 8369 лв. Има възстановени суми по кредитни известия в общ размер на 101 673 лв. От тях на фирмата на общинския съветник Васил Стоянов (ДПС) „Васкос“ ЕООД – 38 023 лв. и на „Вива лес“ 63 650 лв. В данни на общинско лесничейство се посочва, че причина за възстановяването е „поради несъответствие с утвърдения горскя план“. Приходите от продажба на дърва за огрев са 200 331 лв. Лесничейството е продало елхи за 1112 лв.

Лесничейството има и длъжници. Един от тях е „Сторко“ ЕООД и е издаден изпълнителен лист от съдия-изпълнител още през 2012 г. Общо просрочените вземания от клиенти юридически лица са 11 413 лв. Както е известно, в Общинско лесничейство работят 33-ма души по щат. Средната работна заплата е 768 лв. За заплати през миналата година са дадени 296 084 лв., в сумата влизат премии и еднократни възнаграждения и допълнителни възнаграждения за прослужено време – 27 446 лв. За поддръжка на автомобилния парк и за материали за разсадника са дадени 49 362 лв., за вода и газ на возилата са отпуснати 37 450 лв. Разходите на служебните автомобили – за газ и бензин – са 33 058 лв. За вода за разсадника е платена сумата от 64,59 лв., за вода в офиса – 383 лв., външните услуги (охрана на сгради, трудова медицина, проведени обучения и т.н.) са били срещу 120 688 лв. За ремонт на автомобилите са дадени 7591 лв., застраховките им са погълнали 4122 лв. Както писа вестник „Вяра“ преди около година, общината купи нови модерни возила за лесничейството и в активите му има пет нови джипа 4х4, модел 2121 на стойност 75 640 лв.

 

Spread the love