Инж. Здравко Камбошев поема ДЛС „Дикчан” след уволнението на Поюков, назначавал и хора без ценз

Filed under: Гоце Делчев,Гоце Делчев |

74-03-02-%d0%bf%d0%be%d1%8e%d0%ba%d0%be%d0%b2

Директорът на „ДЛС Дикчан” – с. Сатовча инж. Пламен Поюков е уволнен със заповед на директора на ЮЗДП. До това решение се стигна след констатирани нарушения при извеждане на сечи в държавни горски територии в района на дейност на ТП „ДЛС Дикчан”, извършени нарушения на действащото законодателство, изразяващи се в неупражнен контрол и допускане на системни нарушения, от които са настъпили неблагоприятни последици за държавното предприятие и териториалното поделение. Основание за освобождаването на инж. Поюков са и нарушения в организацията на други дейности в стопанството. Установено е назначаване на служители с временни трудови договори по заместване, като някои от тях са без необходимия образователен ценз, както и липса на приемно-предавателни протоколи между титуляри и заместващи. Това според проверяващите е предпоставка за нарушения в горски територии. В лесокултурната дейност са констатирани некоректно изготвени технологични планове за есенна подготовка на почвата за 2017 г. и пролетното залесяване за 2018 г. Временно стопанството ще се управлява от зам.-директора инж. Здравко Камбошев.

Spread the love