С какво България отблъсква германските пари?

Filed under: Бизнес |

rb-doichland

Оценките за привлекателността на България като място за инвестиции са значително по-неблагоприятни от средните показатели за региона

Остър дефицит на квалифицирани кадри, правна несигурност, корупция. За кой ли път вече германските инвеститори посочват тези три фактора като основни спънки пред бизнеса им в България. Казват ли и нещо положително?

Оценките за привлекателността на България като място за инвестиции са значително по-неблагоприятни от средните показатели за региона на Централна и Югоизточна Европа, в който влизат общо 16 държави – десет еврочленки и шест страни от  Западните Балкани. В тазгодишната анкета сред обединенията на германските предприемачи в региона са участвали общо 1754 фирми, а оценките, които техните представители са дали за бизнес-климата в посочените държави, поставят България на 10-то място по атрактивност като дестинация за нови капиталовложения – далеч зад отличниците Естония и Полша.

Положителните моменти

Търговията безспорно е най-успешната сфера в българо-германските стопански отношения. 2016 година е приключила с нов рекорд в двустранния търговски оборот, чието годишно изражение е достигнало внушителните 6.66 млрд. евро. Българският износ за германския пазар е нараснал през 2016 с 12% – срещу десетократно по-малък ръст на германския износ за България. Тук е важно да се отбележи, че постижението се дължи в голяма степен на новите германски предприятия в българската икономика, които изнасят почти цялата си продукция за фирмите-майки в Германия. Друг позитивен момент е свързан с положителното салдо от 124 млн. евро на германските инвестиции в страната.

Макар че новите капиталовложения от Германия са с една четвърт по-малко в сравнение с 2015, има обрат в появилата се през 2013 тенденция към изтегляне на вече направени инвестиции в българската икономика. И още едно положително развитие: над половината от германските инвеститори очакват през 2017 подобрение на стопанската конюнктура в България, а на въпроса „Бихте ли инвестирали отново в страната?“ 90 на сто от анкетираните дават положителен отговор – срещу 84% през миналата година.

Основните проблеми

Най-сериозният проблем пред германските фирми в България си остава дефицитът на квалифицирана работна ръка. От една страна над половината от участниците в анкетата на Германо-българската индустриално-търговска камара са доволни от цената на труда в страната, която бизнесът преценява като най-ниската в Централна и Югоизточна Европа, след Албания. От друга страна обаче инвеститорите срещат все по-големи трудности при намирането на нужните им работници и специалисти. Според участниците в анкетата, вина за това носи състоянието както на средното професионално, така и на академичното образование в България, които се преценяват като най-некачествените в целия регион.

Кармен Щрук, заместник-управителка на Германо-българската камара, вижда решението на част от проблемите в дуалното обучение и в разкриването на учебни центрове към някои от водещите германски предприятия в България. Добри примери в това отношение са заводът на „Либхер“ край Пловдив и „Пиринтекс“ в Гоце Делчев. „Но тези две птички пролет не правят”, казва германската експертка.

Друг основен проблем, отблъскващ задграничните инвестиции, е състоянието на българското правосъдие. Тази година германските предприемачи отново дават много ниски оценки на правната сигурност в България, като поставят страната на незавидното 12-то място – между Македония и Албания. И още нещо много показателно: 75% от предприятията, членуващи в Германо-българската камара, изразяват неудовлетворение по болния въпрос за прозрачността на обществените поръчки, а 90% от участниците в анкетата не крият сериозното си недоволство от резултатите в борбата срещу корупцията. За сравнение: в Румъния подобно неудовлетворение са изразили 62% от германските инвеститори.

Spread the love