ТЕЦ „Бобов дол” отнесе 30 000 лв. глоба от РИОСВ за депониране на отпадъци без разрешение

Filed under: Бобов дол,Дупница |

 

79-01-05-%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bb-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2

Емил Христов

Поредната солена глоба заради замърсяване на околната среда ще трябва да плати ТЕЦ „Бобов дол”, реши Районният съд в Дупница. Съдия Ели Скоклева потвърди наказателно постановление от 9 декември 2016 г., издадено от директора на РИОСВ – Перник, с което на централата, намираща се в бобовдолското Големо село, е наложена имуществена санкция  в размер на 30 000 лв. Глобата е за нарушение на Закона за управление на отпадъците.

79-01-05-e-skokleva

Ели Скоклева

Причината е депониране на отпадъци, образувани при експлоатацията на горивната инсталация за производство на електроенергия в сгуроотвал „Каменик“ без необходимото разрешение. Дружеството е имало комплексно разрешително за депонирането на отпадъка от 2008 г., издадено от министъра на околната среда и водите, със срок за ползване на депото за отпадъци до 31.12.2014 г. На 01.05.2016 г. длъжностни лица от РИОСВ-Перник извършили проверка на сгуроотвала, при която било установено, че там се депонират производствени отпадъци. След изискана допълнителна информация и документи било установено, че в отчетната книга се водят редовни месечни записи за депонираните отпадъци в този сгуроотвал, като за м. май 2016 г. във втората му секция са били депонирани 19 042 тона отпадъци.

За тези констатации на 28.06.2016 г., на място в с.Каменик, в присъствие на представител на дружеството жалбоподател -главен механик, бил съставен констативен протокол, в който е отправена покана до представителя на дружеството за съставяне на акт за установено административно нарушение на 14.07.2016 г. На тази дата, в отсъствие на представител на дружеството, бил съставен акт за нарушение по чл.138, ал.3, т.7 ЗУО, става ясно от съдебното решение. Изп. директор на дружеството Емил Христов е обжалвал наказателното постановление като незаконосъобразно, с молба то да бъде отменено, като излага доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила. Според съда жалбата е допустима, но възражението е неоснователно. Решението подлежи на обжалване пред Кюстендилския административен съд.  Припомняме, че заради замърсяване на въздуха от ТЕЦ-а, след сигнали на хора от Големо село и съседни населени места и публикации на в. „Вяра” Районната прокуратура в Дупница се самосезира и стартира предварителна проверка срещу ТЕЦ „Бобов дол”. Живеещи в района на централата се оплакват от стелеща се от комините пепел, въпреки че бяха изградени сероочистки.

 

 

 

Spread the love