Назначават социален работник в областен екип по приемна грижа Кюстендил с основна заплата 300 лв.

Filed under: Кюстендил |

knОбщина Кюстендил ще назначи на работа  един социален работник в областен екип по приемна грижа  на непълен 4 часов работен ден. Назначението е по Проект „ Приеми ме 2015 ”, с който общината е е партньор на Агенция за социалноподпомагане, пише Дарик.

Не е допустимо наемането на действащи служители от териториалните поделения на АСП в дейностите по проекта.
Длъжността се заема чрез сключване на срочен трудов договор по чл.70 и чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса натруда, със срок до 31.01.2018 г., за непълно ненормирано работно време.
Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015”,съфинансиран със средства от Европейски социален фонд. Основната месечна работна заплата е в размер на 300.00 лв.

Spread the love