С любов търсете мира и като от огън бягайте от малките спорове и конфликти, към ближния проявете кроткост, любезност, смирение…

Filed under: Глас Свише |

 

84-09-04„Любовта към брата може да се изрази в усърдна и постоянна молитва един към друг и в търсене на благост един към друг: «Да не се грижим само за себе си, но всеки и за другия», казва Св. Писание. «Търсете това, което е добро един за друг и за всички.» (Филипяни 2 гл. 1 Солунци 5 гл.) Нашата любов към брата трябва да се изразява в приветливост, услужливост, в постоянна кротост, смирение, любезност, внимателни отношения към него, в нашето старание да не огорчим брата, да не засягаме и оскърбяваме неговите чувства, защото е казано: «Не правете нищо от тщеславие, но със смиреномъдрие нека счита другия по-горен от себе си», «Бъдете братолюбиви, като се обичате един други като сродници.» (Филипяни 2, 1 Петрово 2, Римляни12) Със скъпа любов търсете мира и като от огън бягайте от малките спорове и конфликти.“

Spread the love