Новини от обсъждането на общия устройствен план на община Перник: Високотехнологичен парк на 139 хектара може да бъде изграден в Дивотино, разширяват и селските гробища

Filed under: Перник |

 

 

85-07-05Високотехнологичен парк може да бъде изграден от стари руднични изработки в землището на пернишкото село Дивотино. Това е предвидил екипът, разработил Общ устройствен план на община Перник, който беше предложен на публично обсъждане. Предложението включва теренът от близо 139 хектара в дивотинското землище да се рекултивира и на мястото да се създаде възможност за изграждане на високотехнологична база с фотоволтаици, ветрогенератори, но и специализирано производство на компоненти, елементи и системи на водещи в бранша компании.

Общият устройствен план е съобразен с даденостите на региона и представлява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината. Екипът е запазил като цяло селищата в южните склонове на Витоша и предвижда там да се развива главно туризъм. Край по-големите села, където има интерес за заселване и развитие на производствени мощности, е предвидено част от земеделските земи да могат да сменят предназначението си. При разработване на плана са предвидени и разширенията на гробищните паркове по селата, а където това не е възможно – да се търсят други възможности. При обсъждането на плана бяха представени перспективите за развитие на всяко от селищата в общината, а предприемачи направиха и конкретни предложения, на базата на инвестиционни намерения.

 

Spread the love