Господ ще отстрани от теб всяка болест, не забравяйте: Бог ме обича! Той благославя мен и децата ми…

Filed under: Глас Свише |

88-09-03За моето благоденствие

И ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи; ще благослови и плода на утробата ти и плода на земята ти, житото ти, виното ти и маслото ти, и рожбите от говедата ти, и малките от овците ти, в земята, за която се е клел на бащите ти да я даде на тебе. Ще бъдеш благословен повече от всичките племена; не ще има неплоден или неплодна между вас или между добитъка ви. Господ ще отстрани от тебе всяка болест и няма да докара върху тебе ни една от злите египетски болести, които познаваш; но ще ги наложи върху всички ония, които те мразят.
ВТОРОЗАКОНИЕ 7:13-15

„И ще те възлюби…” Обича теб! Теб обича!

И ще ти прати болест? Ще те остави като бебе да умреш? Ще бъде причина някои да бъдат глухонеми, болни или недъгави?
Не! Не! Не! Това не е Светото Писание!

“Но това не се отнася за нас днес, брат Хегин.”
Сигурен ли си?
І Коринтяни е в Новия Завет, нали?
Нека да погледнем – І Коринтяни 10:11 и да видим, дали Божественото здраве е за нас: “А всичко това им (Израил) се случи за примери и се написа (за кого – за Израил ли? Не!) за поука НАМ, върху които са стигнали последните времена”.
Слава!
Второзаконие 7:13-15- беше написано за моя полза.
Беше написано за моя поука!

Изповед: Направи своя изповед от Второзаконие 7:13-15. Бог ме обича!… Той ме благославя! … Той благославя децата ми… т.н.

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин

Spread the love