Каква полза за човека, ако спечели целия свят, а изгуби себе си? Герхард Терстеген: Исус ни води във вечността

Filed under: Глас Свише |

 

89-09-04Жената видя, че дървото е добро за храна и приятно за очите, дърво желано, защото дава знание. Битие 3:6

Каква полза за човека, ако спечели целия свят, а изгуби себе си?

Лука 9:25

В този смисъл Герхард Терстеген казва: Заслужава си да рискуваме. Напълно ще откажем всичко, което ни тежи и задържа. За нас светът е твърде малък – Исус ни води във вечността! Единствено Той остава!                                                        

За прочит: 1 Коринтяни 14:6-19; Деяния на апостолите 2:14-28

 

Spread the love