Библейски поуки:  В зъл ден Господ ще ме скрие под покрива, ще ме издигне на канара, ще ме успокоява и върви до мене

Filed under: Глас Свише |

 

90-09-032 Летописи 7:1-3  Като свърши Соломон молитвата си, огън излезе от небето та изгори всеизгарянията и жертвите, и Господната слава изпълни дома. И свещениците не можаха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома Му. И всичките израилтяни, като видяха, че огънят слезе, и че Господната слава бе над дома, наведоха се с лице до земята върху постланите камъни та се поклониха, прославящи Господа, защото е благ защото милостта Му е до века.

Лука 10:38-42  И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото Му. А Марта като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи -, прочее, да ми помогне. Но Господ в отговор – рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.

Изход 33:14-15  И Господ каза: Самият Аз ще вървя с тебе, и Аз ще те успокоя. А Моисей ме рече: Ако Ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тука.

Псалми 31:20 Ще ги скриеш в скривалището на присъствието Си от човешките замисли; Ще ги скриеш под покров от препирането на езици.

Псалм 27:4-5  Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, – Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да Го диря в храма Му. Защото в зъл ден ще ме скрие под покрива Си, Ще ме покрие в скривалището на щита Си, Ще ме издигне на канара.

Псалм 91:1  (По слав. 90). Псалом. Песен за съботния (почивния) ден. Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.

 

Spread the love