160 000 лева дава Общинският съвет в Благоевград за най-спешните нужди на онкоболницата в града

Filed under: Благоевград |

Обособяват 2 паркоместа зад театъра за зареждане на електромобили от стационарна зарядна станция

05-05

160 000 лева ще бъдат осигурени за покриване на най-спешните нужди на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД. Това решиха общинските съветници на редовно заседание.

Доклад за текущото финансово състояние на болничното заведение направи управителят д-р Георги Георгиев.

„Намаленият бюджет за издръжка на четирите отделения в болницата, забавянето на плащанията за онкологични лекарства от страна на Здравната каса, амортизация и дефекти на старата апаратура, увеличаване броя на болните не само от Благоевградска, но и от околните области, води до натрупване на нови пасиви в болничния бюджет и поставя под въпрос самото оцеляване на лечебното заведение“, заяви д-р Георгиев.

Еднократно финансиране в рамките на 160 000 лева ще бъде осигурено на болничното заведение още през следващата седмица за покриване на най-неотложните плащания, а в дългосрочен план се предвиждат редица действия и срещи с представители на Здравната каса и Министерството на здравеопазването, на които да се вземат решения за подобряване на финансовото състояние на СБАЛО „Свети Мина“.

По време на днешното заседание бе прието предложението на общинския съветник Кирил Илиев за актуализация и изменение на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на община Благоевград. Промяната предвижда обособяване на 2 паркоместа на ул. „Митрополит Борис“, намиращи се зад сградата на ДТ „Никола Вапцаров“, предназначени за зареждане на електромобили от стационарна зарядна станция. Определят се и правилата, по които автомобили, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене, могат да ползват режим на безплатно паркиране в синята зона. С други промени в наредбата се осигурява възможност за издаване на втори пропуск за паркиране на лица, живеещи в ЦГЧ, чиито адреси попадат в синята зона, след заплащане на годишна такса в размер на 100 лв. с ДДС.

Прие се и предложението за обслужване на търговски обекти, намиращи се в ЦГЧ, да се издават ежемесечни пропуски – за времето от 00:00 часа до 05:00 часа, за не повече от 2 часа, срещу заплащане на такса от 60 лв. на месец.

На днешната сесия общинските съветници дадоха съгласие за издаване на разрешително за водовземане от находище за минерална вода „Благоевград – р. Струма, чрез съществуващи съоръжения, на „ГРИЙН ХАУС ГРУП” ЕООД с цел добив на хидрогеотермална енергия за оранжерии в землището на с. Зелен дол. Период на черпене в сезона: от 01 октомври до 01 май – 212 дни. Срокът на действие на разрешителното е 15 години.

Съветниците отхвърлиха предложението относно разрешаване за изработване на подробен устройствен план, план за застрояване за имот с № 000017 в местността Бачиново в землището на с. Дъбрава, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „ливада” за „жилищно строителство, заведение за обществено хранене и паркинг“.

Местните парламентаристи одобриха откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на търговски обекти (маси и преместваеми обекти – павилиони), собственост на общинско дружество „Пазари” ЕООД, и терени за поставяне на преместваеми обекти на територията на централния кооперативен пазар и районните пазари в жк „Струмско”, „Еленово” и „Запад”. Срокът за отдаване под наем е три години, като търгът ще се проведе на 28.06.2017 г. от 10,00 ч. в административния офис на „Пазари” ЕООД.

Общинските съветници гласуваха и намаляване размера на сумата за съфинансиране по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради“ с обект на интервенция сградата на Общинска администрация – Благоевград, с който се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

В началото на днешното заседание се изказа Ралица Петкова, представител на живеещите на ул. „Възрожденска“ в Благоевград, по повод асфалтиране на улицата. Кметът д-р Камбитов потвърди включването на улица „Възрожденска” в инвестиционната програма за 2018 г. Предвиденият бюджет по сега съществуващия работен проект е 868 хиляди лева, включващ изграждане на подпорни стени, изграждане на ВИК мрежа, пътна настилка и улично осветление.

Близо 900 000 лева ще бъдат заложени в бюджета за 2018 година за изграждане на улица „Възрожденска“ в IV микрорайон. Това заяви на редовната сесия на Общински съвет кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов. Той поясни, че улицата ще бъде направена по действащия регулационен план, приет през 2001 година. Предвидено е да бъдат положени ВиК мрежи и съоръжения, да бъдат направени подпорни стени, асфалтиране и осветление.

На въпрос на жители, живеещи в района, по какъв начин може да бъде изменен регулационният план, кметът Камбитов поясни, че процедурите могат да отнемат около 2 години.

„За улица „Възрожденска“ има изготвен работен проект, отчуждителните мероприятия на място също са направени по действащата регулация. Tази година в IV микрорайон са заложени 6 улици по ОП „Региони в растеж“. Още две са залегнали в инвестиционната програма на община Благоевград. В следващите 2-3 години усилията ни са концентрирани върху изграждане на инфраструктурата в IV микрорайон“, обясни кметът Камбитов.

Spread the love