ЮЗУ студенти подават документи за европейски стипендии от 120 лв., специалните са 200 лв.

Filed under: Благоевград |

Започва подаването на документи за европейски стипендии за летния семестър в ЮЗУ. За европейските пари могат да кандидатстват всички студенти, записани в редовна форма на обучение, включително и чуждестранните студенти и магистри. От 1 април кандидатите подават попълнен онлайн формуляр и уверение, заверено от учебен отдел.

Размерът на месечната стипендия за успех е 120 лв., стипендии се отпускат за срок от 5 месеца. Размерът на специалната стипендия е 200 лв. Класирането ще бъде публикувано на 15 май 2013 г.

Над 800 студенти от университета получаваха европейски стипендии за зимния семестър.

Снимка: Кандидатите за европарите подават онлайн формуляр.

 

 

 

Spread the love