Оборотът на дребните търговци у нас се сви с 0,9 % през февруари

Filed under: Бизнес |

 Най-много нарастват продажбите в Люксембург, Дания и Малта

През февруари тази година спрямо предходния месец оборотът в търговията на дребно в България намалява с 0,9%. Въпреки че свиването продължава, темпът му се забавя. През януари 2013 г. месечното намаление беше по-голямо – в размер на 1,4 на сто. Това показват изнесените данни на Европейската статистическа служба (Евростат). Публикуваните данни в началото на март са ревизирани. На годишна база спрямо февруари 2012 г. оборотът в търговията на дребно у нас спада с 3,3% през февруари 2013 г. при свиване на годишна база от 5,6% през първия месец на тази година. По данни на Националния статистически институт (НСИ) показателят „бизнес климат в търговията на дребно” се е понижил с 5,3% за през март 2013 г. Същевременно през втория месец на тази година спрямо януари 2013 г. обемът на търговията на дребно в еврозоната спада с 0,3%. В Европейския съюз като цяло обаче не се отчита промяна. За сравнение – месечните изменения за двете зони бяха съответно – увеличение от 0,9% във валутния съюз и 0,8% в ЕС на 27-те страни членки. На годишна база продажбите в търговията на дребно намаляват с 1,4% в еврозоната и с 0,2% в общността като цяло. През февруари най-големи месечни намаления в оборота за разглеждания сектор се наблюдават в Естония (2,6 на сто), Франция (2,2 на сто) и Словения (2 на сто). Най-много нарастват продажбите в търговията на дребно в Люксембург (4,1 на сто), Дания (1,5 на сто) и Малта (1,5 на сто).

 

Spread the love