Износът на стоки към Европейския съюз скочи със 17,3%, партньор №1 ни е Германия

Filed under: Бизнес |

 Търговското салдо за февруари е отрицателно в размер на 321,3 млн. евро при дефицит от 303,7 млн. евро, сочат данните на БНБ

Износът на страната ни към ЕС отново расте на фона на спада през последните шест месеца на миналата година. За януари и февруари 2013 г. износът на България за Европейския съюз се увеличава със 17,3% спрямо същия период на предходната година и вече е в размер на 4 млрд. лв. Това показват изнесените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).  Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция, Румъния и Франция. Тези страни формират 71,5% от износа за държавите – членки на ЕС. Econ.bg припомня, че за първите два месеца на 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20,2% спрямо година по-рано.  Що се отнася до февруари, само през втория месец на 2013 г. износът към Общността се увеличава със 17,8% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1,9 млрд. лева. Същевременно вносът на България от ЕС за периода януари – февруари тази година също нараства. Увеличението за първите два месеца на годината е 7% спрямо същия период на 2012 г. и е на стойност 4,5 млрд. лв. по цени CIF.  Припомняме, че вносът на България от трети страни за първите два месеца на 2013 г. се увеличава с 14,1% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 3,3 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Испания, Румъния, Гърция и Унгария. Само през февруари 2013 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства с 16,8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,5 млрд. лв. по цени CIF. Така външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – февруари 2013 г. е отрицателно и е на стойност 588,9 млн. лева. По цени FOB/FOB след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и е в размер на 406,6 млн. лева. Припомняме, че според публикуваните в началото на април данни на НСИ външнотърговското салдо на България с трети страни за първите два месеца на 2013 г. е отрицателно и е на стойност 493,2 млн. лева. По данни на Българската народна банка (БНБ) търговското само за февруари е отрицателно в размер на 321,3 млн. евро при дефицит от 303,7 млн. евро за февруари 2012 г.  При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите два месеца на 2013 г. в сравнение със същия период на 2012 г. най-голям ръст от цели 147,7% е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”. Най-голям спад (5,4%) се наблюдава при износа от сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”.  При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (36%) е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”2, а намаление (6,2%) се наблюдава единствено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства”.

 

Spread the love