Кметът Алексиев и консорциум „Радомир 2012“ дадоха старт на ВиК мрежа за 80 млн. лв.

Filed under: Радомир |

Проектът включва 52 км. канализация, 38 км. водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води

Община Радомир и консорциум „Радомир 2012“ подписаха договор за проектиране „Интегриран воден проект за град Радомир“. Стойността на проекта е 80 млн. лв. и включва проектиране на ВиК мрежата, подлежаща на рехабилитация и разширение, проектиране на пречиствателна станция за отпадни води, подготовка на тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на строителните работи, за строителен надзор и други услуги и изпълнението на рехабилитация на приблизително 52 км канализационна мрежа. Обновени ще бъдат и приблизително 38 км водопроводна мрежа, попадаща в трасето на канализацията. Проектът предвижда още изграждане на около 6 км нова канализация и строителството на пречиствателна станция за отпадни води. 

С подписания договор започва изготвяне на проектната документация. На церемонията присъстваха зам.-кметът Димитър Димитров, инж. Румен Стефанов – ръководител направление ВКМС във ВиК-Перник, общинският съветник Владимир Тренев, представители на трите фирми, които влизат в този консорциум. Те са водещи в страната при разработването на такъв тип проекти, свързани с екологията, околната среда и водния сектор, като всяка от тях се е специализирала в определена сфера. Водеща фирма в консорциума е „Юни проджект”, с ръководител Христо Тодоров. Втората е „Еко-проект 2000”, с ръководител инж. Павел Павлов, а третата – „Водоканалконсулт”, с ръководител инж. Мария Атанасова.
Реализирането на този проект ще промени коренно в положителна посока живота на хората от общината и ще реши жизненоважни проблеми с водоснабдяването и канализацията”, заяви кметът Алексиев.
Този договор включва подготовката на инвестиционния проект на „Интегриран воден проект за гр. Радомир“ и управлението на проекта по време на двата етапа от реализацията му. Той ще способства за постигането на главната стратегическа цел на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, а именно „Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура“ и една от стратегическите цели на програмата, насочена към опазване и подобряване състоянието на водните ресурси. Срокът за изготвяне на проекта е 4 месеца. След това стартира процедура по избор на изпълнител.
Проектът е по оперативна програма “Околна среда”. Срокът му за изпълнение е 58 месеца.

СНИМКА: Кметът на Радомир и представители на консорциум „Радомир 2012“ подписаха договора за проектиране по водния проект.

Spread the love