РИОСВ Перник глоби Борис Демирев с 2 000 лв. и „Т Ауто 1” ЕООД с 8 000 лв. за липса на разрешително и замърсяване

Filed under: Перник |

9 глоби отнесе ТЕЦ „Бобов дол” и една ОП „Чистота” към Община Кюстендил

Еднократна санкция в размер на 4 896 лева е наложена от РИОСВ – Перник на фирма „Козмос Текстил” ЕООД в Перник, стопанисваща фабрика за производство на дънкови облекла. В производствената си дейност компанията използва течни химикали.

Санкцията е заради това, че компанията си е позволила да замърси земната повърхност и почва с утайки от локалната пречиствателна станция на територията на фабриката. Проверката е извършена през месец април.

Шест са общо наказателните постановления, издадени от екоинспекцията през април.

На физическото лице Борис Демирев е наложена глоба от 2000 лв. за извършване на  дейности с отпадъци без необходимите разрешителни документи. За същото „Т Ауто 1” ЕООД е санкционирана с 8000 лв. ЕТ „Богомил Василев-Евелин 29” има наказателно постановление за нарушение на Закона за лечебните растения, складовите помещения за съхраняване на билки, които не отговарят на определените изисквания, в размер на 300 лв. След това същият едноличен търговец е глобен отново с 300 лв., тъй като е престъпил Закона за лечебните растения и не е уведомил инспекцията преди започване на дейността си като  билкозаготвител.

През миналия месец РИОСВ Перник е събрала 8 000 лв. от наказателни постановления. Събраната сума от санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда е 8 568,00 лв. Девет от тези глоби са на ТЕЦ „Бобовдол”, а една е на ОП „Чистота” към община Кюстендил.

През април експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършили 1 822 проверки на 1 667 обекта. За констатирани нарушения са дадени 762 предписания, съставени са 112 акта. Издадени са 95 наказателни постановления на обща стойност 198 350 лв. За замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на емисионните норми са наложени 20 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции са 363 858 лева.

Повече подробности в печатното издание

Снимка: Пламен Ангелов- директор на РИОСВ-Перник

 

Spread the love