Извън всякаква икономическа и социална логика: Плащаме най-много за ток при най-малки доходи

Filed under: България |

Изследването обхваща периода от втората половина 2011г. до втората половина на 2012г.

България е сред 15-те страни в ЕС, в които е отбелязан рязък спад на средния разполагаем доход на домакинствата. Това показва доклад на Евростат за промените в доходите на населението на Евросъюза през 2012 г.

Според данните най-рязко е спаднал доходът на семействата в Гърция – с 12,3 на сто. От страните извън еврозоната най-драстичен спад е регистриран в Исландия – 9,7 на сто. Следват България – 6,6 на сто, Латвия – 6,1 на сто, Естония – 4,4%.

Средният разполагаем доход е останал непроменен или се е увеличил с по-малко от 1% в Белгия, Дания, Германия, Унгария, Словения, Финландия и Швеция и е нараснал с повече от 1% в Малта (+2,6%), Полша (+2,5%), Словакия (+2,4%) и Австрия(+1,7%).

Средният годишен доход на домакинствата у нас по данни на НСИ е 5674 лева. Лидер в ЕС по средни годишни доходи на домакинствата е Люксембург – 32 500 евро, Великобритания – по около 28 000 евро, Финландия и Австрия – по 21 000 евро, Белгия, Холандия и Дания – по 20 000 евро и др.
Според данни на НСИ основен източник на доход за домакинствата у нас продължава да бъде работната заплата, която формира около 55% от общия доход. Вторият по значение източник на доходи са пенсиите, които съставляват 26,4% от приходите на семействата.
Като най-голям разход за българските домакинства от НСИ отчитат средствата, отделяни за храна и жилище (ток, отопление, вода), за които отиват половината от парите на семействата. Разходите за дома са се повишили от 170 лева през първото тримесечие на 2012 г. на 193 лева средно на лице от домакинството през първото тримесечие на тази година, отчита НСИ.

България е на второ място в ЕС и по спад на разполагаемия доход на безработните. Той е намалял с 12,2%, като само вГърция е отчетено по-голямо понижение – с 15,2%. Голям спад е регистриран също в Естония с 12,0%, Италия с 8,9%, Испания с 8,8% и 8,7% в Латвия.

 

Spread the love